Reflektionsprotokoll – mall för pedagogisk dokumentation

Reflektionsprotokoll – mall för pedagogisk dokumentation

I en tidigare artikel här på Förskoleforum har du kunnat läsa om förskolan Stormhatten som fått Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt systematiska kvalitetsarbete. Här delar de med sig av en mall som underlättar arbetet med den pedagogiska dokumentationen.