Rörelseglädje, nyttig mat och en framtidstro

Att skapa goda levnadsvanor är viktigt på förskolan Snilleblixten. Barnen ska röra på sig, skapa positiva matminnen och få en framtidstro.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader