Rörelseglädje, nyttig mat och en framtidstro

Att skapa goda levnadsvanor är viktigt på förskolan Snilleblixten. Barnen ska röra på sig, skapa positiva matminnen och få en framtidstro.