Samtal för att åstadkomma förändring

Två pratbubblor som illustrerar kommunikation.

Ibland behöver beteenden förändras, men att ta upp frågan väcker känslor och en konflikt kan utvecklas. Här får du hjälp att steg för steg vända den negativa spiralen och skapa delaktighet och bestående förändring, med hjälp av empati och välvilja.