Särskild begåvning

Malin Ekesryd Nordström undersöker i sin forskning hur olika aktörer talar om särskild begåvning. Hennes resultat visar bland annat att talet om särskild begåvning synliggör spänningar i vår svenska kontext – i en utbildningskultur som förespråkar en utbildning för alla.