Skabb

Om ett barn fått skabb bör det vara hemma från förskolan tills dagen efter det att behandlingen påbörjats.