Skapa goda relationer till polisen

Om barn har en negativ bild av polisen är det viktigt att förskolan försöker ändra och nyansera den bilden. Nyckeln till goda relationer är kontinuitet och en regelbunden positiv kontakt, tipsar polisen Nadim Ghazale.