Skolverkets stödmaterial för pedagogisk dokumentation

Publicerat

Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.”

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Ladda ned Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.