Skolverkets stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete

Publicerat

Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas.

Hur gör vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Det är grundfrågorna i allt kontinuerligt kvalitetsarbete. Men hur går det till i praktiken?

Skolverkets stödmaterial  ”Kvalitetsarbete i praktiken” (2015) handlar just om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken på förskolor och skolor. Tanken med materialet är underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera verksamheten.

Materialet riktar sig till förskollärare, fritidspedagoger, lärare och övrig personal som arbetar i förskolan och skolan.

 

Ladda ner material