Sociala mönster styr vid val av förskola

Hur väljer familjer förskola till sina barn? Det har Ida Lidegran studerat. Genom att göra intervjuer med familjer i Uppsala upptäckte hon ett tydligt mönster.