Sommar på en sommarförskola

Sommarens sammanslagningar kan vara stimulerande för såväl vuxna som barn, men bjuder också på utmaningar. Med gedigen planering och tydlig ansvarsfördelning går det att skapa en väl fungerande pedagogisk verksamhet även under sommarveckorna.