Språkfokus med stöd i förskolans lärmiljöer

På Centrals förskola har merparten av barnen ett annat modersmål än svenska, och språk är därför ett viktigt fokusområde. Förskolans lärmiljöer utvecklas och anpassas för att stödja det arbetet. – Språk och lärmiljö hör ihop, menar Lisbeth Hedin.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader