Starkt kollegialt lärande ger gemensam målbild

På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som därigenom får ett gemensamt förhållningssätt, vilket i sin tur leder till att hela personalgruppen känner ansvar för måluppfyllelsen i förskolorna.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader