Stora skillnader mellan förskolor

Både forskning och statliga granskningar visar oroande signaler när det gäller likvärdighet mellan förskolor. Men vad lägger man i begreppet likvärdighet, och hur kan man jämföra olika förskolors kvalitet? Förskoleforum har pratat med Anna Tornberg, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner.