Stressfri och känslosmart förskola – lär känna och förebygg stress

Mycket av det som orsakar stress i förskolan kan du inte ensam ändra på. Det är yttre faktorer som exempelvis barngruppens storlek, lokalernas beskaffenhet, personalomsättning, föräldrakontakt, dokumentationskrav och att behöva sätta sig in i styrdokument. I den här artikelserien ska vi fokusera på sådant som vi kan påverka och hur vi tillsammans kan motverka delar av stressen med kunskap om hur vår hjärna fungerar.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader