Tajta relationer och trygghet i liten kommun

Publicerat

I Ödeshög i Östergötland ligger Skeppets förskola med sina sju avdelningar Ankaret, Landgången, Bojen, Utkiken, Rodret, Kompassen och Kanonen. I augusti 2022 drog förskolan igång ett förbättringsarbete med ett tydligt språk- och matematikfokus men satsar också på mångfald och barns lika rättigheter.

”Det ser ju ut som ett stort skepp”

År 2013 öppnade Skeppets förskola i Ödeshög, Östergötland. Att förskolan fick det namnet berodde på att ett barn associerade de stora lokalerna till ett skepp: ”Det ser ju ut som ett stort skepp”.

Förskolan ligger i ett lägenhetshus och förskolans tre våningar kallas med en skeppsterm för däck. De nuvarande sju avdelningarna har namn som Ankaret, Landgången, Bojen, Utkiken, Rodret, Kompassen och Kanonen.Odeshog_500.jpg

Helena Häretun är rektor för Skeppets förskola samt för de tre övriga förskolor som också finns i kommunen.

– Personalen här är mycket engagerade och inte rädda för förändringar. Det har verkligen visat sig, säger hon.

Personal i chock och sorg

Helena är relativt ny på sin post. Hon började i februari 2022. Då hade hon tidigare arbetat i en annan kommun med liknande uppdrag. Orsaken till att Helena tillträdde var att den förre rektorn hastigt avlidit. Barnskötaren Fideli Runfelt Fredriksson och de båda förskollärarna Maria Rydberg och Veronica Sköld berättar om det tillsammans:

– Denna händelse lämnade hela personalen i stor chock och sorg. Det blev ett tomrum för oss. Föräldrarna undrade förstås också. Men vi har hela tiden haft barnen i fokus för det skapade mycket funderingar hos dem. Speciellt de äldre var påverkade av situationen. Vi  pratade, målade, tände ljus, lade stenar, gjorde halsband, tittade på foton … Det hela tog tid att bearbeta för oss alla.

Tydlig målsättning med språk och matematikOdeshog_320.jpg

När Helena Häretun var på plats, insåg hon ganska snabbt att förskolan behövde ha en röd tråd i verksamheten. Hon förklarar mer:

– Det ledde till att vi i augusti 2022 drog igång ett förbättringsarbete med ett tydligt språk- och matematikfokus. Det handlar om ett mer systematiskt arbete med fokus på detta i barngrupperna. Vi ser redan förtjänster av det. Men vi räknar med att kunna mäta effekterna på riktigt om fem år, när dagens ettåringar fortsatt till förskoleklassen.

Ambitionen är alltså att barnen år 2027 ska kunna visa ökade kunskaper i såväl språk som matematik. Språktemat som kommer att löpa under denna femårsperiod är ”sagor och serier”. Det blir bland annat mycket högläsning och boksamtal som språkutvecklande arbetssätt. För de yngre barnen blir det exempelvis en del munmotorik.

Men fler förändringar är på gång. Skeppets förskola är beläget i ett bostadsområde med lägenheter. Renoveringar ska snart göras och två avdelningar ska flytta till en tillfällig förskolelokal.

Ödeshög är ett samhälle med tillväxt och nybyggnation. Det ligger i en kommun med samma namn. Många flyttar till trakten för ett lugnare liv på landet och för närheten till natur som Vättern, Omberg och Tåkern.

Mångfalden en tillgång

Tidigare fanns det en hel del verkstadsindustri i Ödeshög men i dag är det många som pendlar till Mjölby, Linköping, Tranås, Jönköping och Gränna. Mångfalden är stor och på Skeppets förskola talas fler än tio språk bland barnen. Det finns även ett flertal språk bland personalen. Det ses som en styrka:

– Ja, det är viktigt att lyfta mångfalden, förklarar Veronica Sköld.

De arbetar därför med mindre barngrupper, noga genomtänkta för att öka ordförståelse, ordförråd med mera. Polyglutt, TAKK med mera används. Grupperna är ofta de samma men kan ändras beroende på aktivitet. Det existerar också tydliga superstrukturer.

Ljusfesten

Maria Rydberg är initiativtagare till den så kallade ”ljusfesten”.Odeshog_2_320.jpg

– Jag ville verkligen lyfta fram barns lika rättigheter i världen. Göra mer av det än att bara prata om det, verkligen lära barnen en tacksamhet över att vi bor i Sverige. Det ledde till att vi gjorde ljuslyktor, målade, sjöng, läste kompisböckerna, uppträdde för vårdnadshavarna. Första året samlades vi sedan en kväll på förskolegården och tände lyktorna.

Andra året gjorde de detsamma på torget i Ödeshög, men då med samtliga förskolor i kommunen. De hade storbildsskärm med mera. Men sedan slog pandemin till.

Ljusfesten återupptogs dock igen hösten i anslutning till Barnkonventionens dag 2022. Den blev återigen mycket uppskattad och genomfördes gemensamt av Skeppets förskola, Solgårdens förskola, Bryggans förskola och Ellen Keys förskola.

Frågan om vad som är bäst på Skeppets förskola, besvaras så här av Fideli:

– Det är en liten kommun och det kan förstås vara på både gott och ont. Men här på förskolan skapar det tajtare relationer och det innebär en stor grundtrygghet för barnen.

Veronica och Maria lägger avslutningsvis till:

– Det är en bra gemenskap. Man har roligt tillsammans. Vi känner oss väl bemötta och med det positiva förändringsarbete som pågår är det ingen risk att vi stagnerar. Vi är stolta över Skeppets förskola!

Så här använder vi Förskoleforum– Det är en pedagogisk inspirationskälla och innebär kompetensutveckling för oss. Vi läser artiklarna och använder oss av olika delar.