Tema nationella minoriteter

Förskolan ska ge barnen förståelse för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du stöd i detta arbete, genom grundläggande kunskap om de fem nationella minoriteterna och konkreta aktiviteter att göra tillsammans med barnen. Till artikeln finns dessutom de nationella minoriteternas flaggor att skriva ut.