Tema och projekt – vad är det egentligen?

De flesta av oss vet nog ungefär vad som menas när någon säger att förskolan arbetar med tema eller projekt. Men är det samma sak? Skiljer sig en fokusvecka från ett tema? Och vad menas med ämnesintegrering? (Del 1 av 4.)