Tematiska föräldramöten – mall för inbjudan

Bjud in föräldrarna till tematiska föräldramöten där ni synliggör ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni utöver en mall för en inspirerande inbjudan, tips om innehåll och struktur för ett möte om teknik på förskolan.