Tioårig grundskola – vad kommer det att innebära?

Publicerat

Grundskolan ska bli tioårig och förskollärare ska inte längre vara behöriga att undervisa sexåringarna, föreslår en utredning. Förskoleforum hjälper till att reda ut förslaget. 

Foto: Shutterstock.com.

Den 10 maj presenterades förslaget om hur grundskolan ska bli tioårig. Enligt utredningen ska förskoleklass upphöra som egen skolform och i stället bli klass ett, lågstadiets första årskurs. 

Syftet är att förbättra skolresultaten genom ökad likvärdighet och större kontinuitet. Barnen ska få mer strukturerad undervisning som utgår från skolans läroplan. Men förskollärare är inte längre behöriga att undervisa sexåringarna. 

Vi frågar regeringens utredare Eva Durhán mer om förslaget.

Förskoleklass infördes 1998 i syfte att vara en brygga mellan förskola och skola. Finns det en risk att bryggan försvinner?

Vi har varit noggranna med att det inte ska bli ett stort steg mellan förskola och skola utan barnen ska få en bra övergång. Vi ska inte kasta ut förskolepedagogiken utan ta med allt det goda från förskoleklass, kombinerat med mer läs- och skrivinlärning. Det kan bli riktigt bra!

Hur påverkas förskolan av förslaget?

Det ska inte påverka förskolans verksamhet. Meningen är inte att femårsgrupperna ska bli den nya förskoleklassen. Syftet är snarare att sexåringarna ska få kontinuitet i undervisningen. De kan behålla samma lärare en längre tid. Är läraren inte behörig att undervisa i hela lågstadiet utan endast årskurs ett och två sker avbrottet ändå senare för barnen.

Barnen behöver bara göra en övergång om de börjar skolan direkt.

Enligt förslaget ska endast förskollärare som arbetar i förskoleklass och som kompletterar sin utbildning vara behöriga att undervisa i nya årskurs ett. Varför räcker inte den kunskap som förskollärarna redan har?

För att bli behörig krävs 30 högskolepoäng, varav 15 poäng i läs- och skrivinlärning och 15 poäng i matematik. Det ger också behörighet att undervisa i årskurs 2. De flesta förskollärare har inte den kunskapen i dag. Däremot har F–3-lärare det.

Kursen börjar hösten 2021 och det är möjligt att gå den under tio års tid. Utbildningen ska kunna genomföras under arbetstid och lönekostnaderna ska täckas av ett statsbidrag som huvudmännen kan söka. Men har man redan läst liknande kurser kan man tillgodoräkna sig dem.

Vad händer med de förskollärare i förskoleklass som inte vill gå utbildningen? 

Det en fråga för huvudmännen om de vill ha obehöriga lärare eller inte. Den som inte vill läsa kurserna kan jobba inom förskolan i stället. Men övergångsreglerna är generösa så man är behörig till år 2031, fem år efter att reglerna börjat gälla. Är man 60 år och jobbar i förskoleklass ska man inte tvingas sätta sig på skolbänken.

Kan även förskollärare som jobbar i förskolan läsa utbildningen och bli behöriga? 

Nej, de kan inte gå kursen utan man måste ha jobbat i förskoleklass fem år för att kunna gå den. Anledningen är att vi inte vill dränera förskolan på behöriga förskollärare.

Så jobbar man på förskola och vill bli behörig att undervisa sexåringar behöver man byta nu. Om man har arbetat mindre än fem år i förskoleklass finns det möjlighet att läsa in ämnen och då får man behörighet i årskurs 1–4 i de ämnen som man läst.

Dessa två möjligheter går också att kombinera. En person kan alltså först läsa 30 högskolepoäng i matematik/svenska och sedan läsa ett eller flera ämnen och då bli behörig i dessa i årskurs 1–4. 

Hur kommer barnens undervisning att förändras? 

Undervisningen kommer att bli mer strukturerad genom en större kontinuitet i styrdokumenten. Alla skolor får samma styrdokument från årskurs ett och framåt.

I dag ser det väldigt olika ut i olika förskoleklasser. Undervisningen utökas också till tre timmar per dag. Exakt vad som kommer att ingå i kursplanerna vet vi ännu inte utan Skolverket behöver skriva om dem så att lågstadiet omfattar årskurs 1–4.

Vi inför också kunskapskrav i årskurs två. Genom en tidig uppföljning kan vi sätta in stöd tidigare än i dag. Stödinsatser sätts ofta in för sent. Sexåringarna ska ha samma rätt till särskilt stöd som äldre elever.

Varför kan barnen inte få det stödet redan i dag? 

tioarig_200.jpgDet är stora skillnader i vilket stöd barnen får beroende på vilken skola de går på. Med gemensamma regler och styrdokument kan alla skolor sätta in det tidigare.

Förslaget föreslås börja gälla om fem år, höstterminen 2026. Vad händer med förslaget nu? Nu behandlas det i Regeringskansliet och där beslutas det om förslaget ska skickas ut på remiss.

Vilket är förslagets största utmaning? 

Att få behöriga lärare.

Hur kommer barnen märka att de början i ettan i stället för förskoleklass? 

Förhoppningsvis känner de sig som etta-gluttare, avslutar Eva Durhán.

För vidare läsning

Du kan läsa mer om förslaget i betänkandet som finns att ta del av som pdf:

En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan (SOU 2021:33).

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få en offert

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader