Tydliga regler ger bättre föräldrakommunikation

Barn i profil med tanke- och pratbubblor, symboliserande kommunikation.

Information om regler och genomtänkta riktlinjer. Så hanterar förskolan Kardborren kommunikationen med föräldrarna.
– Genom att vara tydliga undviker vi de flesta konflikter, säger rektor Anna Lindberg.