Tydligare regler om smitta i förskolan

Ett snuvigt förskolebarn får hjälp av vuxen att snyta sig.

Det är okej med lindrig snuva och hosta på förskolan om allmäntillståndet är bra, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ”Smitta i förskolan”. Om pedagoger och föräldrar bedömer allmäntillståndet olika väger personalens bedömning tyngst, framgår av vägledningen.