Underlag för fortbildning: Förskolans professionella begrepp

En artikelsamling med artiklar om förskolans professionella begrepp – material lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.