Underlag för fortbildning: Kollegialt lärande

En artikelsamling med tre artiklar om kollegialt lärande, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag i utvecklingsarbete för arbetsgruppen. Till artiklarna finns också praktiska mallar att ladda ned.