Underlag för fortbildning: Lärande undervisningsmiljöer

En artikelsamling med artiklar om lärande undervisningsmiljöer – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.