Underlag för fortbildning: Rusta barnen för förskoleklass och fritidshem

En artikelsamling med artiklar om att förbereda barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet – om språkutveckling, matematikutveckling, lärandestrategier, övergångdokumentation med mera – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel.