Underlag för fortbildning: Undervisning = lärande?

Ann S. Pihlgren har uppdaterat och utökat sin populära artikelserie Undervisning = lärande? En artikelsamling med åtta artiklar och tillhörande filmer finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.