Underlag för fortbildning: Utvecklingssamtal i förskolan

En artikelsamling med sex artiklar och tillhörande filmer om utvecklingssamtal i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel.