Undervisning i förskolan – utifrån läroplansmålen eller barnens intressen?

När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens intressen? Det handlar om två olika förhållningssätt.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader