Uppföljning och utvärdering på förskolan – självvärdering som utvärderingsmetod

Artikel med film. I det här tredje avsnittet i artikelserien om utvärdering, uppföljning och bedömning, ligger fokus på utvärdering. Hur kan man använda självvärdering för att utvärdera verksamhetens kvalitet? (Del 3 av 4.)