Uppföljning och utvärdering på förskolan – utvärderingens tillförlitlighet och relevans

Artikel med film. Utvärdering innebär alltid att man beslutar sig för att lägga fokus på någon särskild del och att man gör en värdering av vad som är viktigt eller ska anses som god kvalitet. Ju mer medvetet man väljer fokus och värderar, desto mer relevant och tillförlitlig blir utvärderingen. (Del 4 av 4.)