Uppmärksamma de nationella minoritetsspråken med hjälp av film

”Språklek med film” är ett språkutvecklande verktyg i arbetet med de nationella minoritetsspråken. Det är Svenska Filminstitutet som på uppdrag av Kulturdepartementet har tagit fram ett nytt filmpedagogiskt material för förskolan.