Utflyktsbussarna skapar nya och starkare relationer

Pedagog och barn på bussutflykt.

Med stort fokus på miljöarbete och uteverksamhet, och för att barnen ska upptäcka och lära känna olika samhällsfunktioner och platser i sin närmiljö, gör man på Säfsta ekologiska förskola bussutflykter några dagar i veckan. Utflykterna har gett många positiva effekter, inte minst för barnens möjlighet att skapa nya sociala relationer.