Utveckla den pedagogiska miljön

Se på den egna förskolans miljöer genom att ta barnens perspektiv och ställa frågan: Vad inbjuder den här miljön till för lärande? Det uppmanar Marie Lindvall Wahlberg, som i den här artikeln visar hur den pedagogiska miljön kan utvecklas genom observation, dokumentation och reflektion.