Utvecklingssamtal i förskolan – barnets röst

Att barnet är delaktigt och närvarande under utvecklingssamtalet är nog en självklarhet i de flesta förskolor i dag. Däremot kan formen för närvaron se olika ut. Är barnet fysiskt närvarande eller har barnet intervjuats på förhand av pedagogerna för att på så sätt få sin röst hörd? I denna artikel fokuserar vi på barnets röst i utvecklingssamtalet. Del 4 av 6 i artikelserien om utvecklingssamtal.