Vill ta forskningen närmare förskolan

Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning, förskollärarutbildning och genomförande av förskolans omsorg, lek och undervisning med hög kvalitet.