Vill ta forskningen närmare förskolan

Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning, förskollärarutbildning och genomförande av förskolans omsorg, lek och undervisning med hög kvalitet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader