Inskolning/Introduktion


inskolning

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att hela tiden utveckla inskolningen/introduktionen för att möta föräldrar och barns behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.

Artikel
Hur skolar vi in nya barn och vårdnadshavare på ett bra sätt samtidigt som vi minskar risken för smittspridning? Tuula Torro och Camilla Lindgren...
4 gillar
Artikel
Här på Förskoleforum hittar du en mängd artiklar, mallar och föräldrainformation som ger stöd inför, under och efter höstens introduktion av nya barn.
Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
2 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
6 gillar
Artikel
Anknytning och introduktion är ständigt aktuella ämnen i förskolans värld. För de arbetslag eller förskolor där man vill gå lite mer på djupet med...
2 gillar
Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med...
5 gillar
Artikel
Ta en namnlek till hjälp när barnen ska lära känna varandra i början av terminen.
4 gillar
Artikel
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på förskolan få in barnens vistelsetider. Här hittar...
1 gillar
Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.
4 gillar
Artikel
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen...
4 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en...
3 gillar
Artikel
Syftet med inskolning till förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det...