Introduktion i förskolan

inskolning

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att ständigt utveckla inskolningen/introduktionen för att möta barns och vårdnadshavares behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.