Inskolning/Introduktion


inskolning

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att hela tiden utveckla inskolningen/introduktionen för att möta föräldrar och barns behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om introduktion på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att...
3 gillar
Artikel
Hur skolar man in barn på bästa sätt under en pandemi när vårdnadshavarna helst inte ska komma in i lokalerna? Tyvärr finns inga enkla svar. Men vi...
3 gillar
Artikel
Syftet med att man har en särskild introduktion när ett barn börjar förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och...
Artikel
Förskolor använder olika introduktionsmodeller. Modellerna skiljer sig åt när det gäller längd, format och föräldrarnas roll. Oavsett...
5 gillar
Artikel
I denna artikel får du en checklista att använda som underlag när ni planerar ert arbete med introduktionen av nya barn och föräldrar. Du får också...
8 gillar
Artikel
Traditionell långintroduktion eller föräldraaktiv introduktion, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de...
3 gillar
Artikel
Hur skolar vi in nya barn och vårdnadshavare på ett bra sätt samtidigt som vi minskar risken för smittspridning? Tuula Torro och Camilla Lindgren...
7 gillar
Artikel
Här på Förskoleforum hittar du en mängd artiklar, mallar och föräldrainformation som ger stöd inför, under och efter höstens introduktion av nya barn.
1 gillar
Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
4 gillar
Artikel
Immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner är begränsad när barnet börjar i förskolan. Och här möts barnet av en hel flora av olika bakterier...
Artikel
Immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner är begränsad när barnet börjar i förskolan. Och här möts barnet av en hel flora av olika bakterier...
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
6 gillar