Bränningevägen

Article image
Publicerat

Förskolan Bränningevägen som är Månadens förskola ägs och drivs av Camilla Lindgren och Tuula Torro som har samarbetat med Förskoleforum länge. De är uppskattade artikelförfattare och har även skrivit en bok för Studentlitteratur, Pedagogens tysta kunskap. Här berättar de mer om sina pedagogiska idéer och hur de kommer till uttryck i vardagen på Förskolan Bränningevägen.

Camilla och Tuula hade arbetat länge inom kommunal förskola när de tog det stora steget att starta en egen förskola där de kunde förverkliga alla sina tankar och idéer.

tuula_camilla_350.jpg
Camilla Lindgren och Tuula Torro.
– I slutet av 2010 lämnade vi våra tjänster i den kommunala förskolan för att satsa helhjärtat på föreläsningar och skrivande. Dessa arbetsuppgifter fick dock ta en paus när vi i februari 2011 fick möjlighet att starta förskola i lokaler i Årsta, berättar Tuula och Camilla.

– Det var så spännande! Vi skulle få förverkliga alla tankar och idéer vi hade samlat på oss genom vårt eget arbete och alla idéer vi hade fått ta del av under våra handledningar runt om i Sverige. Vår tanke var att utgå från förskolans läroplan, normkritiskt arbete och lägga grunden för barns trygghet med hjälp av vår observationsmodell, RUS.

RUS-modellen som verktyg

RUS står för Relationsutvecklingschema. Vad innebär det och hur används modellen på Bränningevägen? 

– RUS-modellen fungerar som en hjälp för pedagogerna när det gäller att skapa samsyn och i nästa steg planera och genomföra undervisning och utbildning. I modellen får pedagogen kunskap om hur barnet blir tryggt i relation till de vuxna på avdelningen, miljön på förskolan, barns lek med de andra barnen och hur barnet använder språket. 

Under åren har det skett stora förändringar i förskolans uppdrag, och Camilla och Tuula kan konstatera att RUS är en hållbar modell. 

trygghet_400.jpg
Trygghet och omsorg är grundläggande i RUS-modellen.
– För att barnen ska utvecklas och lära behöver de vara trygga och pedagogerna har ett ansvar att skapa förutsättningar för det. 

I det dagliga arbetet med RUS-modellen observerar pedagogen barnen och utbildningen. Sedan samtalar arbetslaget gemensamt om vad de har sett och på vilka sätt pedagogernas arbete är en förutsättning för barnens utveckling och lärande. Syftet med RUS-samtalen är att skapa en samsyn på barnen och därefter på hur pedagogerna ska vidareutveckla utbildningen så att den möter upp barnens kunnande och erfarenheter. 

– På så sätt blir RUS en modell för att följa barns förändrade kunnande. Detta är också en av förskolans uppdrag. Genom RUS ser pedagogerna barns utveckling i förskolans vardag såsom vid rutinsituationer  eller barns lek.

Värdegrundstänkande från start

För Camilla och Tuula har värdegrundsarbetet varit mycket viktigt från allra första början. Från start har de aktivt arbetat med alla sju diskrimineringsgrunderna och för en likvärdig förskola för alla. Deras motto är ”Jag är bra och duger som jag är”.

– Det är förskolan som ska anpassa sig efter varje barn och inte tvärtom. Barnen har rätt till en likvärdig förskola och då måste pedagogerna lyssna och ta vara på barnens tankar om vad som sker på förskolan. Detta är också en förutsättning för att barnen ska kunna bygga relationer och känna sig trygga, säger Tuula och Camilla.

Tuula och Camilla brinner för förskolan nationellt och har därigenom fått möjlighet att föreläsa i Japan, samarbeta med Diskrimineringsombudsmannen och nu påbörjat ett samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

– Vi i förskolan i Sverige har jobbat länge med värdegrund och kollegialt lärande, det är detta som många är intresserade av och vill lära sig av oss, både nationellt och internationellt.

Möjligheter och utmaningar i Lpfö 18

Camilla och Tuula har tillsammans med pedagogerna både på Bränningevägen och på andra förskolor i Sverige arbetat intensivt den nya läroplanen det senaste 1 1/2 året, för att vara i fas när den trädde i kraft i juli 2019.

Vilka möjligheter ser ni i Lpfö i relation till era visioner?

– Det gläder oss att trygghet och omsorg fått stort utrymme. Under en planeringsdag hade vi en workshop om omsorg. Efter en föreläsning om vad omsorg är gick pedagogerna runt i sina lokaler och pratade om var omsorg sker. Det blev många givande samtal och en ökad medvetenheten om hur viktig omsorgen är, både när det gäller hygiensituationer, måltider och andra rutinsituationer, och när det gäller omsorg som värdegrund hos pedagogen i bemötandet av barnen.

– Det är också befriande att leken ska få tid och ro, och att det är barnens egen lek som lyfts. 

Vilka är utmaningarna?

– Utmaningen med läroplanen är att det tar tid att analysera texten och göra om det till konkreta handlingar på förskolan. Varje mening i läroplanen kan pedagogen arbeta med i tre år för att implementera i sin verksamhet. Detta arbete är mycket viktigt eftersom pedagogen behöver teorin för att förankra det de gör i praktiken.

Miljöernas betydelse

När det gäller utomhusmiljön är Årsta en stadsdel som erbjuder stadsnära dungar, närhet till Mälaren och många lekparker.

– Vi använder närmiljön som en arena för undervisningen, säger Tuula. I utevistelsen är vi ofta på platser utan staket vilket gör att pedagogerna är närvarande med barnen. På så vis blir det många spontana undervisningstillfällen för pedagogerna. Barnen vet att det finns mycket kompetens hos pedagogerna, vilket kan vara både spännande och utmanande när pedagogen inte har svaret på en gång.

branningevagen_02_750.jpg
Stadsdelen Årsta erbjuder många möjligheter när det gäller utomhusmiljön, bland annat närhet till Mälaren.

Förskolan ligger i en stor byggnad från femtiotalet, och lokalernas utformning har gjort att det inte blev traditionella avdelningar. Varje grupp har i stället ett rum som kallas hemvist, och övriga rum används gemensamt. 

– De avdelningslösa lokalerna har främjat kollegornas samarbete. Alla barn lär känna alla pedagoger under sin tid på förskolan. Vid vilorna samlas alla sovande barn i ett rum. Från varje grupp kommer barnen med en pedagog. När barnen har somnar sitter en pedagog kvar med barnen. Detta har gjort att vi kan lägga arbetslagsplanering kl 13:00–14:00.

– För oss är detta samarbete en stor vinst för barnen. De träffar alla pedagoger och får ta del av deras kompetens. 

Så använder vi Förskoleforum

– För oss är Förskoleforum en källa för kunskap och inspiration. Det är lätt att logga in och hitta det man söker efter och ta del av andras kunskaper. Hela forumet är fullt med fiffiga kompisar. Forumet ger också tips på det som är aktuellt just nu i förskolan, till exempel högtider.

Tips till andra förskolor

Camilla och Tuula tror mycket på mottot att hjulet inte behöver åter uppfinnas. Det finns väldigt mycket material tillgängligt via nätet. I sitt arbete med Barnkonventionen har de hittat bra material på Barnombudsmannens hemsida. Där finns filmer för förskolebarn och fina planscher på många språk om Barnkonventionen. Boken Barnens planet finns också att beställa via Teskedsorden.

Om Bränningevägen


Antal avdelningar
4
Antal barn
72
Antal anställda
15

Förskoletyp
Privat
Startad
2011

Stad
Stockholm
Kontaktperson
Tuula Torro, rektor
Email
tuula.torro@verbalastigar.se
Förskolans vision
Jag är bra och duger som jag är!