Emyhills förskola

Article image
Publicerat

Precis i utkanten av Kävlinge i Skåne ligger Emyhills förskola, som har satsat stort på att utveckla sitt digitaliseringsarbete de senaste åren. Undervisningen har gått från ”teknik-happenings” till projekt där det digitala inslaget bara är ett av flera pedagogiska verktyg i barnens vardag.

Skrivet av: Ulrika Glaser.

Förskoleforum möter Maria Åkerman och Linn Söderstierna som arbetat på Emyhills förskola i fem, respektive drygt tre år. Båda har varit med på en resa som inneburit att förskolan tagit stora kliv fram när det gäller de pedagogiska lärmiljöerna och pedagogernas kompetens kring digitalt arbete i förskolan.

– När vi började fanns här bara iPads, som användes till något enstaka spel, kanske lite olika appar och plattorna låg oftast bara på bänken. När man plockade fram dem blev det en happening. Resan vi har gjort startade där, säger Maria.

En förskola i framkant

Kävlinge kommun har visionen ”En förskola i framkant”. För pedagogerna på Emyhill innebär det att de vill vara här och nu med barnen, och att de erbjuder inspirerande miljöer som ger alla barn förutsättningar att utveckla sitt lärande.

– Och för att nå den målsättningen måste vi ju vara väldigt entusiastiska och engagerade pedagoger, allihop. Det stärker en i ens professionella roll att veta att kollegorna förväntar sig att vi alla ska ligga i framkant, det blir ett positivt lyft i yrkesrollen, berättar Maria.

När det gäller digitaliseringsarbetet har kommunens satsning tagit sig uttryck i att pedagogerna kunnat göra studiebesök på andra förskolor, inte bara i den egna kommunen. Det har också getts utrymme för föreläsningar, litteraturstudier och diskussioner. På förskolan finns dessutom två pedagoger med uppdrag som IKT-utvecklare och i kommunen finns en IKT-pedagog som stöttar utvecklingen på förskolorna.

Linn och Maria bekräftar att kommunen har satsat mycket på digitalisering, genom inköp av utrustning, teknisk support, fortbildning och framtagandet en digitaliseringsplan. 

– De ger oss rätt förutsättningar, har vi inte det kan vi inte utveckla verksamheten, säger Linn.

Även rektor har ett stort ansvar i att leda digitaliseringen, och på Emyhill har stödet från rektor bland annat inneburit att tid har frigjorts för att pedagogerna ska kunna lära sig tekniken i lugn och ro.

– I början tänkte vi pedagoger att vi skulle kunna lära oss ny utrustning eller nya program tillsammans med barnen, men det har vi tänkt om kring. Det är inte så lätt att göra i barngruppen, och det krävs faktiskt ganska mycket kunskap hos pedagogen för att barnen ska kunna tillgodogöra sig tekniken.  

wmmyhill_750.jpg
Kodning pågår! Programmering är en del i den digitala kompetens som barnen på Emyhill får utveckla.

Digital teknik i lärmiljöerna

– Idag är tekniken tillgänglig hela tiden, det är en skillnad mot hur det var tidigare. På varje avdelning finns numera två projektorer som nästan alltid är igång. De äldre barnen använder olika projiceringar som en viktig del i lekarna. Och hos de yngre barnen blir man direkt påmind om man glömt att starta projektorn genom att barnen pekar på att det är något som saknas i deras miljöer. 

På varje avdelning finns också tillgång till iPads. I dem finns bland annat ett program som heter Osmo, som kombinerar den digitala och den fysiska världen. Barnen pusslar, bygger eller ritar på en platta som är kopplad till iPaden via en kamera.

Genom programmet kan de utforska bland annat matematik, språk och konst. Barnen använder också appen Skolstil för att stimulera läs- och skrivinlärning. För att barnen själva ska kunna dokumentera sina processer och sitt lärande är kamerafunktionen alltid tillgänglig i lärplattorna.  

emmyhill_02_750.jpg
Linn finns vid barnens sida när de använder Osmo.

Annan utrustning som finns på varje avdelning är mikroskop i form av webb-ägg med wi-fi, dokumentationskameror och greenscreen. För programmering jobbar man med Dash-robotar, Makey-Makey och Legoeducation.

– Just green-screen kan vara svårt att greppa för de allra yngsta barnen. Vi har provat att låta barnen bygga små miljöer mot en bakgrund av grön lera för att undersöka om det underlättar deras förståelse för green-screen-tekniken, berättar Maria. 

Vad gör jag? Vad ser kameran? Att se sig själv i realtid på skärmen bidrar till ett utforskande av vad kameran fångar. 

Att låta fysiska förnimmelser och digitala upplevelser samverka är viktigt, till exempel genom att binda samman den gröna leran med det som händer på greenscreen när det gäller de yngre barnen, eller att erbjuda både traditionella böcker tillsammans med digitala versioner. Som stöd i att anpassa de digitala miljöerna utifrån barnens ålder finns kommunens digitaliseringsplan, som vägleder kring vad de yngre respektive äldre barnen bör jobba med.

Att möta vårdnadshavare i frågor som rör digitalisering

Till slut: Hur möter pedagogerna på Emyhill föräldrarna kring det digitala? Det är ju inte helt ovanligt att det finns både farhågor och föreställningar om digital teknik hos vårdnadshavare. Linn och Maria tipsar här om vad de gör för att öka föräldrarnas förståelse:

  • Bjud in till en temakväll där ni låter föräldrarna själva se och uppleva hur den digitala tekniken finns integrerad i lärmiljöernam (försök hitta digitala alternativ till fysiska möten när riktlinjerna kräver det).
  • Var påläst och håll dig uppdaterad om forskning på området så blir det lättare att bemöta argument.
  • Kommunicera syfte och målsättning med undervisningen, inklusive digitala inslag, till exempel genom en blogg.
  • Beskriv och förklara vilka ämnesområden barnen undersöker och hur de använder tekniken som en del i utforskandet.
  • Berätta om att barnen ofta är producenter av eget digitalt material, som filmer, foton och ljudinspelningar.
Så använder vi FörskoleforumVi använder Förskoleforum som en del av vår omvärldsbevakning, där finns forskning och intressanta artiklar, men också en hel del konkreta tips och trix. Vi tittar ofta in på Förskoleforum för inspiration och nya idéer.


Samtliga bilder: Emyhills förskola.

Om Emyhills förskola


Antal avdelningar
6
Antal barn
102
Antal anställda
19

Förskoletyp
Kommunal

Stad
Kävlinge
Förskolans vision
En utvecklande förskola med barnet i fokus.