Förskolan Kosmos, Ystad

Article image
Publicerat

I ett bostadsområde i västra delen av Ystad hittar ni Förskolan Kosmos. Vi är en mellanstor förskola som består av Lilla Kosmos och Stora Kosmos, som har varsitt torg och stora ljusa lokaler med föränderliga pedagogiska lärmiljöer.

Vår utemiljö på stora gården har framför allt en härlig skog, här finns både ekorrar, fåglar och olika insekter som trivs och utgör en fantastisk lärresurs i vår utepedagogik. Vi har gjort ett aktivt val med få fasta lekredskap och fler föränderliga mötesplatser, något som vi märker stimulerar barnens kreativitet och fantasi.

Vi har också en grön mysig innergård som rymmer stimulans för alla sinnen. Där har vi bland annat en odling i pallkragar som ger barnen möjlighet att vara delaktiga i odlingsprocessen.

Vår närmiljö kan vi utforska både till fots och med vår christianiacyklar, som ger oss fler möjligheter till natur- och kulturupplevelser runtom i Ystad.

Lärande på hundra olika sätt

Vår förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, där vi vill att alla ska få uppleva magiska ögonblick varje dag! Här ska alla känna sig välkomna, mötas med värme och tillsammans levandegöra våra värdeord trygghet, respekt och empati.

Förskolan är en plats för möten, en plats för att växa tillsammans. En plats för att undersöka, upptäcka och skapa relationer till varandra och till vår omvärld. En plats för demokrati, delaktighet och goda relationer. En plats att ha roligt på och leka tillsammans på för att utvecklas, lära sig nya saker och må bra.

Lärandet ska ske på hundra olika sätt – och med det menar vi att musik, naturvetenskap, ateljéverksamhet, teknik, miljö/hälsa, drama, matematik, språk, multimedia och värdegrundsarbete tillsammans bildar en helhet i våra lärandesammanhang.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar i mindre projektgrupper både på Lilla Kosmos och Stora Kosmos tre förmiddagar i veckan. Vi strävar efter att arbeta projekterande under längre tid, med det menar vi att det vi gör i dag, hör ihop med det vi gjorde igår och det vi ska göra imorgon.

Vi vill att processerna blir fördjupade och ska få ta tid och ta tillvara barnens intressen. Vi har ett ”hela dagen-perspektiv”, barnen ska hitta trådar från projektet och våra mötesplatser ska influeras av det vi undersöker och försöker förstå i de olika projektgrupperna.

Inspirerande mötesplatser

larmiljo_400.jpgVåra mötesplatser är en stor del av vår pedagogik. Med inspirerande, utmanande lärmiljöer som fångar barnens intresse och stimulerar till undersökande och kommunikation, får barnen möjlighet att bygga relationer, vara varandras lärresurser, vara kompetenta och utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar.

Miljöerna ska ha ett syfte och möjliggöra lärande från olika delar av läroplanen. När miljöerna inte fungerar får vi observera, reflektera och diskutera oss fram till en förändring, vi pedagoger är lyhörda inför barngruppens behov så att det blir meningsfullt för dem.

Vi pedagoger har ett nyfiket förhållningssätt, vi är ”när-härvarande” och ser relationell kompetens, kommunikation och samspel som viktiga ingredienser i vår pedagogiska roll.

Vi är mycket utomhus, vår tanke är att det vi gör inne kan vi göra ute! För oss är det viktigt att barnens upptäckarlust och kreativa sida utmanas. Skogen på gården, dess föränderlighet och livet i den ger oss en chans att följa årstidsrytmen och möjlighet till ekologisk känslighet i samvaro med naturen. Regelbundenheten i naturupplevelserna ser vi som en otrolig förmån.

Hållbar framtid – ett viktigt projekt

Vi har gått med i Reggio Emilia institutets upprop för en Hållbar Framtid. Vi håller med om att världen behöver en ny berättelse och vi vill vara med och bidra till den!

Under två läsår har vi på Kosmos haft fokus på ekologisk hållbarhet genom att på olika sätt undersöka ekologisk känslighet och omsorg om det lilla, stora och varandra.

Nu har vi valt att gå vidare och läsåret 2018/2019 undersöker vi Hållbar Framtid med social hållbarhet i fokus. Vårt prioriterade läroplansmål är ”Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den”.

Vi kommer att arbeta utifrån boken En känsla av mig av Anna Bjärkvik och Caroline Midbeck. Att arbeta utifrån samma bok ger fler möjligheter till samsyn och samspel, både mellan barn, pedagoger och miljöer.

En inre och yttre upptäcktsresa

På Kosmos arbetar vi i projektgrupper och för att utveckla vår självkännedom ska vi under läsåret göra en inre och yttre upptäcktsresa tillsammans. Som alla vet behöver man en resväska för att resa, hos oss blir det i år ett reflektionsverktyg som ger möjlighet att följa processen, reflektera över vad vi varit med om och vårt förändrade kunnande.

På Lilla Kosmos reser vi med samma resesällskap och samma reseledarpedagoger under hela läsåret, det känns tryggt och tillsammans kommer vi med sinnlighet och känslor att göra nya upptäckter.

På Stora Kosmos reser barnen med samma resesällskap och en reseledarpedagog mellan olika mötesplatser där guidepedagoger finns.

Guidepedagogerna har valt mötesplatser utifrån intresse och kompetens. Vi tänker att reseledarpedagogerna ger oss större möjlighet att få ett projekterande som följer med in på en ny mötesplats för att utvecklas vidare.

resvaskor_750.jpgRessällskapet är fyra veckor på samma mötesplats innan de reser vidare till nästa resmål. På så sätt möjliggör vi en verksamhet som ger variation och djup, hundraspråklighet och rika tillfällen för barnen att utvecklas och hitta fler sätt att lära.

Det bästa med att arbeta på Kosmos är att ser vi möjligheter. Vi tar tillvara våra olika kompetenser och har framför allt roligt tillsammans. Omsorg om det lilla, stora och varandra.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Vi är nya på Förskoleforum men vi ser fram emot att använda artiklar i vårt utvecklingsarbete. Det bästa är att kunna använda forumet som en idébank i metoder till vår undervisning. Vi kan luta oss mot vetenskaplig grund och uppbyggnaden på Förskoleforum är tydlig vilket gör att man lätt hittar vad man söker. Till att börja med kommer vi att använda oss av artikeln ”Det utmanande samtalet” i vårt arbete med studenter.

Tips till andra förskolorFör att vår verksamhet ska fungera är vi beroende av vårt att göra-schema. Det ger struktur och tydliggör vem som ska göra vad. Detta gör att vi pedagoger kan vara lugna och närvarande i den arbetsuppgift vi har och inte behöver lägga tid på att diskutera organiseringen.

Vi har exempelvis fasta och rörliga pedagoger under eftermiddagarna, de fasta har en aktivitet och kan vara kvar i den och den rörliga ser till att allt flyter.

 

Om Förskolan Kosmos, Ystad


Antal avdelningar
2
Antal barn
83
Antal anställda
15

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2014

Adress
Spaljégatan 10
Stad
Ystad
Kontaktperson
Lena Larsson
Email
lena.a.larsson@ystad.se
Telefonnummer
0411-577616
Förskolans vision
Omsorg om det lilla, stora och varandra.