Indianbergets förskola

Article image
Publicerat

Indianbergets förskola ligger i Ludvika kommun i utkanten av Fredriksbergs samhälle. Förskolan är inrymd i ett envåningshus som ligger inbäddad i skogen vid en återvändsgata.

alg_250.jpg
Varje år under älgjakten går barnen till slaktboden och tittar på det jägarna har fällt. För en stadsbo kan det tyckas annorlunda, men för barnen här är det vardag.
Eftersom skogen ligger alldeles intill så integreras den i det mesta av förskolans verksamhet, skogen är vår lekplats, vårt utflyktsmål och en del av vår pedagogiska miljö. Till exempel har vi inget staket på ena sidan av gården utan där får barnen gå så långt som till bäcken, naturligtvis tillsammans med förskolans pedagoger.

Förskolan har två avdelningar, Björnen för 1–3-åringar och Hjorten för 4–5-åringar. I mitten av förskolan finns ett ”torg” där vi ordnat olika inbjudande miljöer för barnen i så kallade ”rum i rummen”.

Satsar på läsning

Barnen utmanas både språkligt, kroppsligt och mentalt varje dag. Varje moment under dagen (rutinsituationer, fasta situationer m.m.) är ett tillfälle för lärande och vi synliggör barnens lärprocesser genom pedagogisk dokumentation på Unikum. Där tar även vårdnadshavarna del i barnens utveckling genom lärloggar, pedagogiska planeringar och veckobrev.

Vi arbetar språkutveckling på förskolan utifrån Ludvika kommuns satsning. Vi är sedan i höstas med i Skolverkets Läslyftet, där all personal genom kollegialt lärande utvecklar ett medvetet förhållningssätt till böcker, högläsning, sagoberättande, läsmiljöer och samtal med barnen.

Förskolan arbetar även med att skapa tydliga pedagogiska lärmiljöer för att inspirera barnen och bjuda in till lek.

Grön Flagg

Eftersom natur- och miljötänkandet genomsyrar vår verksamhet blev vi certifierade som Grön Flagg-förskola 2004 (via stiftelsen Håll Sverige Rent).

Förskolan har ett kretsloppstänkande och i vårt egna växthus odlar vi från det vi själva drivit upp inomhus. Jorden vi odlar i tar vi från våra varm- och kallkomposter. Dessutom källsorterar vi. Hållbar utveckling är mycket viktigt för förskolan.

Under vintern har vi arbetat med temat ”Djuren i vår närmiljö”. Det är barnens intresse vi utgått från och därför har vi undersökt och tittat på ekorren som kommer till fågelbordet utanför vårt fönster, rådjuren som kommer till oss varje dag utanför huset och diverse fåglar som vi ser och känner till.

Vi har tagit reda på fakta om djuren gemensamt, målat, fotat och gjort egna djurpärmar tillsammans.

indianberget_669.jpg
Eget växthus på förskolegården.

Det bästa med att arbeta på Indianbergets förskola

Det bästa med Indianbergets förskola är närheten till naturen och de oändliga möjligheter den ger!

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Vi använder Förskoleforum för att ta del av relevant och aktuell forskning, och inspireras av andra förskolors arbete. Man kan ”förlora” sig i det som finns där. Om du går in och söker på något så hamnar du lätt på något annat ämne eftersom det ena ger det andra – Förskoleforum är helt enkelt en oändlig bank av kunskap.

Särskild nytta har vi haft av olika artiklar om pedagogiska lärmiljöer. Det har vi läst och använt oss av både enskilt och på möten.

Tips till andra förskolor
  • Använd den natur som finns runt förskolan i arbetet med barnen.
  • Läslyftet har varit otroligt givande och gett oss mycket kunskap.

 

Om Indianbergets förskola


Antal avdelningar
2
Antal barn
27
Antal anställda
5

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1991

Adress
Ängsvägen 22
Stad
Fredriksberg
Postnummer
77010
Kontaktperson
Bodil Karlsson
Email
bodil.karlsson@ludvika.se
Förskolans vision
Djur, natur och miljö är våra ledord och utifrån dessa utformas verksamheten tillsammans med barnen. Vi utgår från de intressen barnen visar och som pedagogerna lyssnar på, och introducerar olika aktiviteter.