Klinte förskola

Article image
Publicerat

På gotländska Klinte förskola är visionen en samspelande atmosfär där barnen visar vägen och pedagogerna finns med till både kropp och själ för att fånga upp intressen och idéer, utveckla och bekräfta.

Av: Lotte Mjöberg.

Inspirerande närmiljö

Klinte förskola ligger i Klintehamn, ett samhälle vid Gotlands västra kust precis innanför Karlsöarna. Samhället har ca 1 500 invånare och i upptagningsområdet ingår även landsbygdssocknarna runt om. Pedagogerna på Klinte förskola berättar:

– Vi uppskattar vår stora gård, som nu blivit indelad i flera mindre gårdar. Vi pedagoger har ett flexibelt förhållningssätt och tar ut material, vi har till exempel flyttat ut lässtunder för barnen. Under coronatiden har vi utvecklat vår utemiljö och utevistelse ännu mer. Det har blivit hinderbanor och rörelsepass med musik ute, vi har sedan tidigare också matematikmaterial att använda ute. 

– Och en gång för länge sedan hade vi ett kretsloppshus med höns, då spelades det in en reklamfilm för Gotland där med Ainbusk Singers.

– I vår närhet har vi skogen tvärs över vägen och havet finns på promenadavstånd. Närheten till skogen gör att vi lätt kan ta promenader och lekstunder där och uppleva naturens växlingar. Genom skogen och samhället rinner Klinteån och har vi tur får vi syn på havsöringar som går upp och leker där på hösten.

Variationerna i närområdet inspirerar både vuxna och barn. Det ger dem ytterligare ett forum för undervisning inom bra avstånd för såväl förskolans yngre barn som äldre. Förskolans 4–5-årsavdelning har exempelvis hittat ett äppelträd i skogen som de besöker och följer över årstiderna. I det arbetet har barnen tillsammans funderat på vad man kan göra med äpplen, tittat på äpplets olika delar, planterat äppelkärnor, lärt sig om äpplets livscykel och skapat ett eget årstidsträd på avdelningen.

Språket i fokus

klinte_350.jpg
Sagotemat fortsätter ofta i den fria leken.
Alla avdelningar jobbar med språket i fokus och de använder sig av Bornholmsmodellen som inspiration: 

– På 4–5-årsavdelningen har vi startat upp ett språk- och bokprojekt där vi utgår från olika klassiska sagor. Vi startar varje saga med att pedagogerna gestaltar sagan på olika sätt, till exempel genom teater eller fingerdockor. Sedan har vi boksamtal, undersöker språk, matematik, teknik, skapar utifrån sagan med mera. 

På en av 2–4-årsavdelningarna arbetar man just nu med Bockarna Bruse som tema. Som ett inslag i detta arbete används critical literacy*, i detta fall med fokus på frågeställningar kring trollets känslor.

Barnen får skapa sina egna sagolådor och material som de sedan kan använda i den fria leken där det ibland blir bockarna som bor under bron och trollen som ska gå över. 

– Vi arbetar även med böckerna om Kanin och Igelkott som är baserade på Barnkonventionen. Där pratar vi om olika känslor och barnens olika rättigheter. Vi gör detta genom att läsa böckerna, sedan har vi Kanin och Igelkott som kommer på besök och behöver barnens hjälp för att lösa olika situationer. 

Sångpåsar och vernissage

På en av 1–2-årsavdelningarna får barnen en egen sångpåse när de börjar på förskolan. Avdelningen arbetar mycket med sångpåsar, sagopåsar, sifferpåsar, färgpåsar etc. så detta är ett vanligt förekommande pedagogiskt material i undervisningen. Efter hand fylls påsarna på av pedagogerna med delar av innehållet från bland annat teman, projekt, sånger, ramsor och traditioner och barnen får även tillverka egen rekvisita till påsen.

sangpase_750.jpg
´Sångpåsarna fylls med innehåll från teman, projekt, sånger, ramsor och traditioner, och barnen får även tillverka egen rekvisita till påsen.

Barnen tar gärna fram sin sångpåse under dagen och sjunger ur innehållet själva, tillsammans med sina kompisar eller pedagogerna. När barnen slutar på avdelningen får de ”hålla i” samlingen och välja ut de sånger som de tycker om och sedan får de ta med sig påsen hem så att de kan fortsätta sjunga hemma. Påsen blir också ett litet smakprov av allt det som de har upplevt under sin tid på avdelningen.

Skapandet ligger som grund för verksamheten. Pedagogerna vill att barnen ska få prova och uppleva många olika sorters material. På våren har de avslutat med vernissage på Förskolans dag. 

På frågan vad pedagogerna på Klinte förskola ser för fördelar med att förskolan har ett gemensamt tema, svarar de: 

– Vi skapar en gemensam grund och samsyn i ett tema, vilket bidrar till en mer enhetlig undervisning för barnen även om den utförs på olika sätt beroende på ålder och intressen. Vi kan utbyta tankar, idéer och pedagogiskt material för att tillsammans fördjupa oss i ämnet. 

– Fördelar med gemensamt tema är även att man kan hämta inspiration på flera håll. Om personal går mellan avdelningarna så blir det enklare att veta var man är i arbetet. Det kollegiala lärandet blir tydligare då vi kan utbyta material och tankar på ett djupare plan. Fördelen med prioriterade mål är att arbetet blir mer djupgående när man arbetar längre med samma mål eller område, i stället för att bara skrapa på ytan på många olika mål.  

Samspel och tillgänglighet

Klinte förskola är en av sju enheter i Gotlands största förskoleområde. Den gemensamma visionen och ledorden utgår ifrån Region Gotlands ledord förtroende, omtanke, delaktighet. Här utvecklar de varje enskilt begrepp lite mer:

  • Förtroende: Alla barns vistelse i förskolans verksamhet ska vara trygg och inspirerande. Alla familjer ska känna förtroende och tillit och bemötas professionellt.
  • Omtanke: Varje människa är unik och ska bemötas med respekt, omtanke, empati, generositet och glädje, detta är grunden för allt lärande och all utveckling. 
  • Delaktighet: Alla barn ska ha inflytande och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Alla barns nyfikenhet och lust ska tas tillvara på ett lekfullt sätt. 
  • Samspelande atmosfär/Tillgänglig lärmiljö: Dessa begrepp sammanfattar ovanstående punkter, barnen visar vägen och pedagogerna finns med till både kropp och själ för att fånga upp intressen och idéer, utveckla och bekräfta.

Pedagogerna förklarar:  

– Lärmiljöernas pedagogiska, fysiska och sociala aspekter är tillgängliga och anpassade till alla barns olika behov och förutsättningar. Grunden till detta lades i ett projekt som alla förskolor på Gotland var med i för ett par år sedan. Vi startade arbetet med att titta på våra fysiska miljöer och det är något vi fortsatt med hela tiden. Vi fortsatte sedan att granska oss själva med hjälp av ”Stödmaterial förskola” (SPSM) som handlar om trygga relationer, lek och kommunikation. Just nu jobbar vi med trygga relationer och anknytningsteorier, där vi gör uppgifter, bland annat filmar oss själva i samspel med barn, reflekterar kring detta och får handledning av vår specialpedagog. 

Mix av kunskaper

Att få presentera Klinte förskola som Månadens förskola på Förskoleforum har engagerat hela förskolan och frågorna har besvarats av medarbetare på alla avdelningar, både förskollärare och barnskötare, som deltagit, berättat och gett exempel ur verksamheten. 

– Denna vi-känsla är utmärkande för Klinte förskola, alla är viktiga och kan bidra! En av fördelarna är att det är en väl inarbetad förskola. Pedagogerna är dels personer som arbetat länge på förskolan, dels personer som har något/några år i yrket. Detta ger en spännande mix av erfarenhet och nya kunskaper. Vi har alltid barnens bästa i fokus i allt vi gör och brinner för att hela tiden lära nytt och driva arbetet framåt. 

Så använder vi FörskoleforumFörskoleforum är vårt mest använda medium för att snabbt hämta forskningsbaserade svar på våra frågor. Vi hämtar inspiration, tips och idéer. Att arbetslagen läser samma artikel inom samma ämne ger en stadig bas och stärker kompetensen hos både förskollärare och barnskötare.
Vi använder artiklarna inför våra handledningstillfällen med specialpedagog, inför temaarbeten och vid frågor från vårdnadshavare (vad säger forskningen om t.ex. sömn, mat, lek o.s.v.).

Klinte förskolas bästa tips:

  • Vi arbetar i Office365 med delade dokument och mycket i OneNote för att kunna hålla ordning och hitta information, även om alla inte deltar på alla möten.
  • Vi har gemensamma mallar för avdelningarnas reflektionsmöten och de bygger på region Gotlands aktivitetsplan och prioriterade mål. Aktiviteter utifrån målen planeras och följs upp, den röda tråden från politikens mål sträcker sig hela vägen fram till barnen och familjerna. 

*Critical literacy är en metod för att ge barnen redskap att bedöma, analysera, värdera och förhålla sig till texter, mer att läsa om metoden finns på Skolverkets webbplats.

Om Klinte förskola


Antal avdelningar
5
Antal barn
94
Antal anställda
21

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1970

Adress
Garvaregatan 22
Stad
Klintehamn
Kontaktperson
Jessica Passvik, rektor Roma/Klinte förskoleområde
Förskolans vision
Förtroende, omtanke, delaktighet