Korallens förskola

Article image
bubbelexperiment
Publicerat

Månadens förskola ligger i Stjärnhov, en liten by i Gnesta kommun, strax söder om Stockholm. Följ med när vi gör ett besök på Korallens förskola och inspireras av deras spännande arbete med barns relation till rörelse.

På Korallen inleds varje termin med att pedagogerna träffar föräldrarna för ett nulägessamtal om vilka förväntningar som finns på det kommande läsåret och om vilka intressen och utvecklingsbehov det finns hos det enskilda barnet. Därefter tar två spännande veckor vid, då pedagogerna erbjuder barnen ett smörgåsbord av olika aktiviteter med koppling till ett kommungemensamt tema. 

Sedan två år är temat för dessa veckor ”Barns relation till rörelse”. Under de två temaveckorna dokumenterar pedagogerna vad barnen gör och intresserar sig för. Sedan är det dags för planeringsdagen, då dokumentationen gås igenom. Utifrån filmer och anteckningar gör pedagogerna därefter sina vägval för det fortsatta arbetet. 

Susana Moreno, förskollärare på Korallen, berättar:

– Nulägessamtalen och dokumentationen leder oss fram till rubriker i våra olika projekt. På min avdelning ledde det fram till orden motor och rotation, så det har vi jobbat med under året. Det har varit mycket fokus på naturvetenskap och matematik, men vi använder många estetiska uttryck för att fånga och förstärka det som barnen vill berätta. Alla estetiska uttryck blir redskap för kommunikation.

korallen_750.jpg
Material för skapande finns alltid till hands.

Vad kan en spinnrock bidra med?

spinnrock_300.jpg
Barnen hade inte sett en spinnrock tidigare. Foto: Shutterstock.com.
– Vi tog fram en gammal spinnrock och visade barnen. De undrade ju så klart vad det var, de hade inte sett en sådan förut. Och sedan tittade vi på filmklipp som handlade om rörelse – om den första cykeln, olika maskiner. Vi tittade på hästar som drog vagnar och hur bilen utvecklades från vagnen. 

– Sedan gick vi ut till vår koja i skogen och låtsades att vi var grottmänniskor. Vilka maskiner behövde vi uppfinna?

Det som börjar med ett intresseväckande föremål kan utvecklas till många spår i lärandet: teknik, hantverk, historia, fysik … det gäller att både fånga nyfikenheten hos barnen och se möjligheten att väva in olika kunskapsinnehåll. 

Från spinnrockens enkla mekanik genom pedalen som snurrar ett hjul har undersökandet av drivkrafter och motorer lett barn och pedagoger ut på många spännande vägar. Inte minst kring vad som är motorn i oss människor.

Hjärtat är motor i kroppen

– Jag frågade vad som är motorn i vår kropp, och då svarade barnen att det är vårt hjärta och vår hjärna. Så då började vi kolla på filmer om kroppen och göra olika experiment. Vi började med att försöka förstå hur hjärtat fungerar.

Susana gav varje barn en uppsättning material: ballonger, rör, sprutor och rödfärgat vatten. Barnen kunde i lugn och ro fundera över vad de hade fått framför sig, och därefter ställde Susana en rad nyfikna frågor till barnen som ledde dem framåt i utforskandet.

– I samtalet med barnen kunde jag koppla tillbaka till filmen vi hade sett om hjärtat, lyfta fram ord för olika kroppsdelar, och jag fick också en bild av vad barnen hade förstått bara genom av att titta på filmen, och vad själva experimentet tillförde i deras förståelse.

På förskolan finns en anatomisk modell av en kropp, med organ som kan plockas ut och sättas tillbaka. Susana menar att dockan varit en viktig del i att utforska vilka delar som gör vad i kroppen, och hur de samverkar för att kroppen ska fungera. Pedagogerna märker också att barnen börjat använda fler ”svåra” termer och begrepp när de får fördjupa sin förståelse genom att utforska tillsammans. 

Nyfikenhet är den bästa drivkraften

Ett ledord för Korallen är att förskolan ska vara barnens arena, och pedagogerna försöker hela tiden utveckla undervisningen. Susana har tidigare arbetat i förskoleklass, bland annat med Skolverkets ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” vilket inspirerar hennes arbete även i förskolan.

– Både jag och mina kollegor tänker medvetet på detta, och hur barnen kan lära sig språk och matematik genom leken, och att de har roligt medan de lär sig.

Barnen har också utvecklat ett stort intresse för teknik, och förståelsen för att tekniken kan användas som ett stöd för oss människor är uppenbar:

– Just nu funderar barnen mycket på hur man kan tillverka robotar som går runt och vaccinerar människor mot corona – det är en typisk idé som kan komma från barnen. Eller att de undrar hur Blue-Boten egentligen kan veta att den ska svänga.

korallen_02_750.jpg
Hur kan Blue-Boten veta att den ska svänga?

För att stimulera barnens nyfikenhet har förskolan investerat i mycket material som de har arrangerat i olika stationer för utforskande, både inomhus och utomhus. Målsättningen är att barnen ska vilja komma till förskolan, trivas och ha roligt medan de lär sig. Föräldrarna blir också nyfikna på förskolan genom de veckobrev och bilder som visar vad barn och pedagoger gör. 

korallen_03_750.jpg
Ett barns upptäckt av en fjäril kan sätta igång hela avdelningens utforskande.

Större och mindre barngrupper utifrån barnens behov

Barnen på Korallen är indelade i fyra grupper efter ålder och behov. Den minsta gruppen har i dagsläget bara fyra barn. Gemensamt för barnen i den lilla övergångsgruppen är att de är för stora för att vara med tvååringarna och för små för att vara med de äldre barnen. 

En barnskötare arbetar i gruppen med att stärka språket, självständigheten och med att skapa förståelse för olika rutiner och moment som finns på den avdelning de snart ska flytta upp till. På så vis skapas en trygg och smidig övergång till starten på äldrebarnsavdelningen.

– Den flexibla indelningen i grupper efter barnens behov har lett fram till trygga grupper med ett bra klimat. Barnen vet att vi vuxna ser allt som händer, och att vi bryr oss om dem, säger Susana.

Året sammanfattas

I maj knyts läsåret ihop genom att pedagogerna sammanställer huvuddragen i vad som gjorts under året och vad det lett fram till. Pedagogerna gör även en digital presentation av årets arbete som delas med föräldrarna. Det blir ett bra avslut och samtidigt föds nya tankar inför det kommande läsåret. 

Det kommungemensamma temat lär finnas kvar ännu ett år, vilket uppskattas. 

– Än är vi inte färdiga med att utforska barnens relation till rörelse, skrattar Susana.

Tips från Korallens förskolaSå använder vi Förskoleforum
Vi har tittat mycket på det inspirerande materialet om att jobba utomhus och inomhus. Vi uppskattar också nyhetsbreven, det är lätt att ta till sig innehållet och vi brukar prata om dem när de kommer. Nyligen har vi till exempel läst om autismspektrumtillstånd hos flickor. Vi uppskattar att kunna hitta information om olika saker som vi funderar över i vardagen – till exempel ett barns beteende vi undrar över, eller hur man kan utveckla den pedagogiska miljön.

Andra lästips
Rum för lärande av Katinka Vikingsen
Pedagogisk miljö i tanke och handling av Linda Linder
Hitta matematiken och Hitta språket (Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass)

Om Korallens förskola


Antal avdelningar
4
Antal barn
41
Antal anställda
7

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1988

Adress
Kvarnbackaskolan
Stad
Stjärnhov
Postnummer
64651
Förskolans vision
Förskolan är barnens arena!