Landöns förskola Offerdal

Article image
Publicerat

Satsa på ett grundligt planeringsarbete och låt lärandet få ta tid. Det är några av tipsen från Landöns förskola, där man genomfört ett framgångsrikt arbete med böcker och högläsning.

Av Lotte Mjöberg.

ulrika_wessel_250.jpg
Ulrika Wessel, förskollärare och pedagogisk utvecklare.
Här återknyter vi kontakten med den lilla, idérika förskolan Landöns förskola, som vi skrivit om tidigare här på Förskoleforum.

Landöns förskola ligger i den jämtländska glesbygden och består av en enda, åldersblandad, avdelning. Detta läsår går tio barn i förskolan. Tre utbildade förskollärare arbetar på förskolan, och nio barn på fritids tillkommer på morgnar och eftermiddagar.

Engagerande bokprojekt

Ulrika Wessel är förskollärare på Landöns förskola och pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun. Hon berättar om ett engagerande bokprojekt som de hållit på med under hela hösten.

– Vi arbetade med böckerna om den underbara familjen Kanin av Jonna Björnstjerna. Detta arbete genomsyrade hela vår vardag på förskolan. Vi använde oss av Ann S. Pihlgrens matriser för att planera undervisningen, och hade tydliga mål med undervisningen. 

tema_landon_500.jpg

Ville vända trenden

Bakgrunden till detta projekt, är att pedagogerna märkte att barnen inte så var så väldigt intresserade av högläsning eller böcker. Andra medier drog i stället mer och detta ville pedagogerna ändra på. I början på hösten hade de därför en inventeringsfas.

Nu, när vårterminen dragit igång, märker de en markant skillnad hos barnen. De gillar högläsning och kommer ofta med egna böcker. Och deras nyfikenhet inför bokstäver är definitivt väckt.

baka_K_214.jpg
Bokstaven K – redo att gräddas.
– Jag tycker vi hittade ett framgångsrikt sätt för att arbeta med böcker och högläsning, grundat på läroplanen förstås. Vi har sett en stor utveckling hos barnen gällande intresse för högläsning, förmåga att uttrycka tankar och att kunna relatera texters innehåll till egna erfarenheter. Skrivutvecklingen har verkligen också tagit fart, säger Ulrika Wessel.

– Men vi arbetade inte enligt fastställda lärtider utan lät det i stället genomsyra hela vardagen. Vi bakade till exempel bokstäver! Ja, det var verkligen både jätteroligt och lyckat, vi märker hur barnens ordförråd ökat.

Att levandegöra karaktärerna

Hon berättar att flera av karaktärerna i böckerna av Jonna Björnstjerna levandegjordes. En av karaktärerna vid namn Farbror Elände, lämnade brev till barnen ute i skogen. Där ombads barnen hjälpa honom att stava till ordet ”K_A_N_I_N” och så arbetar de med en bokstav i taget. 

– Vi använde oss kreativt av både ute- och inomhusmiljön, digital teknik, skapande med mera. för att bearbeta innehållet i böckerna. Det utvecklade definitivt barnens litteracitet! 

Bjöd in författaren

Ulrika fortsätter engagerat:

– Vi bjöd slutligen in Jonna Björnstjerna till ett digitalt författarsamtal, vilket gjorde stor succé hos barnen. Vi pratade om vad det är att vara författare och fick till och med en ”sneak peak” på hennes kommande bok.

Nio fritidsbarn kommer på morgnar och kvällar till Landöns förskola. Men av de tio förskolebarn som går där nu, kommer fem att börja i förskoleklass till hösten. Framtiden för förskolan är därför något osäker, men Ulrika Wessel hoppas på det bästa.

– Vår förskola behövs i denna glesbygd. Vårdnadshavarna bor och verkar i trakten, en del är egna företagare, andra jobbar med fiskodling, på skifferfabriken och liknande. Och det väntas flera barn i bygden, men dröjer ju lite innan de börjar på förskola. Vi hoppas så klart få vara kvar.

Så använder vi FörskoleforumUlrika Wessel berättar: Jag har använt Förskoleforum som både inspiration och kunskapsbank i mitt arbete som pedagogisk utvecklare. Det finns otroligt många intressanta artiklar, samt material att ta lärdom av.

Landöns förskolas bästa tips

  • Satsa på ett grundligt planeringsarbete! Utgå från didaktiska frågor: ”Vad ska läras?, Varför är det viktig kunskap?, Hur ska lärandet ske?, Hur vet vi att vi bidrar till barnens förändrade kunnande?

  • Skapa meningsfulla sammanhang för barnen! Att levandegöra karaktärer från böcker kan skapa spänning och väcka ”stjärnögon” hos barnen.

  • Låt lärandet ta tid! Barnen behöver få möta samma lärandeinnehåll flera gånger och på olika sätt.

Läs mer om Landöns förskola i ett tidigare reportage här på Förskoleforum: Stor arbetsglädje på liten förskola.

 

Om Landöns förskola Offerdal


Antal avdelningar
1
Antal barn
10
Antal anställda
3

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2007

Stad
Offerdal
Förskolans vision
En reflekterande förskola.