Lärkbackens förskola

Article image
Lärkbacken
Publicerat

Tillsammans med grundskolan i Frillesås har förskolan Lärkbacken ett tydligt 1–16-års-perspektiv och ett kontinuerligt samarbete som är en viktig del i verksamheten.

Lärkbackens förskola ligger centralt i Frillesås, Kungsbacka kommun, och gränsar till grundskolan. Vi har tillgång till flera lekplatser i området inom gångavstånd. Det finns också flera skogsområden som vi rör oss i. Två kilometer bort ligger havet med flera vikar och klippor.

Skolan är som ett nav i området och förskolorna är placerade runtomkring. Det geografiska läget gör att det är enkelt att samarbeta och göra aktiviteter tillsammans med andra förskolor och skolan.

Vårt arbete tillsammans med grundskolan i Frillesås har ett tydligt 1–16-årsperspektiv, och vi delar samma pedagogiska vision: På Frillesås enhet strävar vi efter att barn och elever genom trygghet, vilja, kunskap och tillit ska växa tillsammans och lära för livet i förtroendefulla relationer.

Samarbetet med skolan kan se ut på olika sätt. Det senaste var att ta fram en plan för hur vi kan förbereda våra barn/elever så att de gör välgrundade val till gymnasiet, bl.a. genom att låta dem få ta del av olika yrken. På förskolan utgår vi från de yrkesgrupper som arbetar på förskolan och de som kommer till oss. Men vi informerar oss också om yrken som föräldrar har, exempelvis genom videosamtal eller besök på förskolan.

På förskolan har vi två avdelningar, en för yngre och en för äldre barn. Vi arbetar med att dela in barnen på avdelningarna i mindre sammanhang under större delen av dagen.

På äldrebarn har vi tre jämnstora grupper med var sin ansvarspedagog. Två av dessa grupper arbetar tillsammans och en ”för sig själv”, men vi växlar så alla tre grupperna är växelvis en- respektive tvågrupp. Yngrebarn har organiserat sig med en grupp med sina äldsta med en ansvarspedagog och en grupp med de yngsta med två ansvarspedagoger.

Relationell pedagogik

En målsättning vi har i Kungsbacka kommun är att arbeta med relationell pedagogik. Vi har under fyra år utbildat nyckelpersoner inom relationell pedagogik. I detta arbete har Sven Persson, professor vid Malmö universitet, kommit till vår kommun och inspirerat med föreläsningar, workshops och dialoger. Arbetet håller på att spridas ute på våra förskolor.

I sin forskning har han delat in det stöd vi ger till barnen i tre områden:

  • Socialt stöd – Vi ska göra det här tillsammans.
  • Emotionellt stöd – Jag vet att du duger, att du kan.
  • Kognitivt stöd – Jag är här för att hjälpa dig att förstå.

Vi lägger stor vikt vid det sociala och hur vi är gentemot varandra i förskolan. Två viktiga värdeord för oss är tillsammans och samarbeta.

I Sven Perssons forskning lyfts även kontraster fram som oerhört värdefullt att tänka kring i undervisningen som vi genomför. För att t.ex. förstå vad en cirkel är behöver barnen få jämföra med en kvadrat och en triangel.

Vi har påbörjat ett arbete kring vikten av rörelse och motoriska aktiviteter. Janna Gottwalds forskningsresultat om hur viktig motoriken är för inlärningsförmågan har inspirerat. Vi tar även inspiration från nyare populär forskning som kopplar kreativitet och prestation till hjärnan, välmående och ett aktivt liv.

Kungsbacka kommun har nyligen påbörjat en satsning för att sprida välmående bland våra barn och elever. I det arbetet är rörelse centralt och vi söker nya sätt att få in mer av detta i vår verksamhet.

Babblare, torsdagssoppa och boklån

Vi har många aktiviteter och rutiner som uppskattas av både barn och föräldrar. Här följer några exempel.

Leta babblare med oss

frillesas_300.jpgVår yngrebarnsavdelning ville inspirera till rörelse i ett 1–16-års perspektiv. Utmed en slinga på 2 km hängde Babblare med QR-koder. När man läste QR-koden fick man lyssna på olika sånger som barnen spelat in. Även föräldrarna uppmuntrades att gå slingan tillsammans med sina barn. Varje varv resulterade i ett klistermärke i förskolans hall. Avslutningen blev en våffelfest tillsammans med alla föräldrar.

Torsdagssoppa

Vi har skogsdag på torsdagar på äldrebarnsavdelningen. Då har en grupp ansvar för att packa ner lunchen i en vagn och bjuda in de övriga på soppa i skogen. Det är praktiskt att servera och äta i kåsor. I skogen är vi naturspanare och utforskar tillsammans och lär oss om djur och natur.

Instagram

Vi upplever att dokumentation med appen Instagram är att ett enkelt sätt att nå ut till föräldrar med vår verksamhet. Vi kopplar aktiviteterna till läroplanen och ger på så sätt föräldrar en kännedom om den. Flera föräldrar tycker att det är ett bra sätt att följa förskolan och ta del av vårt arbete med barnen.

Boklån

För att inspirera till läsning hemma har vi boklån i hallen för barn och föräldrar. Vi lyfter även detta på föräldramöten och utvecklingssamtal. Biblioteket hjälper oss att ta fram böcker med anknytning till projekt och temaarbete efter våra önskemål och barnens ålder och intressen.

Rörelse

Inspirerade av ”Skoljoggen” ville barnen ha ett eget springlopp. Vi använder här också Tillsammans då vi hejar fram varandra att orka springa i loppet.

Räkna bilar

Barnen gillar att sitta på vår kulle på gården och räkna bilar. De har var sitt häfte med cirklar i olika färger som symboliserar färgen på bilen. När det sedan kommer bilar sätter de ett streck på respektive bilfärg.

Allas barn

Det bästa med att arbeta i Lärkbackens förskola är att det är ”högt i tak” bland oss pedagoger, vi samtalar mycket med varandra i pedagogiska frågar och hur vi vill utveckla verksamheten. Hos oss är alla barn ”allas barn”. Vi upplever att vi har en välfungerande miljö båda inne och ute, som inspirerar till att upptäcka och utforska. Vi är nyfikna och vill lära oss mer, provar metoder och utvecklar verksamheten.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Vi använder Förskoleforum för att hålla oss uppdaterade i förskolans värld. När vi har kategorimöten kan vi utgå från en artikel i Förskoleforum och ha en efterföljande diskussion om innehållet. Artiklarna är ett sätt att ta del av olika ämnen, vill vi läsa ytterligare finns ofta hänvisning till webbplatser eller annan litteratur. Vi använder också mallar, bl.a. barnkort och inskolningshäfte. Det nya informationshäftet till vikarier vill vi också börja använda.

Tips till andra förskolor

Stoppljuset

Vi använder symbolen stoppljuset för att ha något som förtydligar för barnen. Grönt ljus symboliserar att allt är som det ska, alla som vill är med, det är roligt, trivsamt. Gult ljus symboliserar oenighet, början till bråk och höjda röster. Det är då vi tränar samvaron och det relationella. Rött ljus symboliserar att det har gått för långt, att det är dags att säga STOPP! Det kan handla om att någon är ledsen eller utanför.

Vi pedagoger upplever att vi är mer neutrala om en konflikt har inträffat, barnen får berätta vad som hänt och vi försöker reda ut situationen tillsammans. Vi använder stoppljuset i många olika sammanhang. Vi lyfter också vad det är som gör en lek, aktivitet eller samvaro Grön. Stoppljuset går även att ha med vid t.ex. bokläsning och ställa frågor till barnen. Är det ”grönt” i denna bild? I den här leken? I den här aktiviteten?

Bildstöd

Vi använder oss av bildstöd, exempelvis för dagens aktiviteter och veckans dagar. Vi förtydligar också stoppljuset som stöd i social samvaro. Vi har även gjort bildstöd till utflykter.

 

Om Lärkbackens förskola


Antal avdelningar
2
Antal barn
37
Antal anställda
6

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1989

Adress
Frillesås skolväg 59
Stad
Frillesås
Postnummer
43962
Kontaktperson
Petra Ahlmén
Email
petra.ahlmen@kungsbacka.se
Telefonnummer
0700-833232
Förskolans vision
Hos oss ska barn och elever genom trygghet, vilja, kunskap och tillit växa tillsammans och lära för livet i förtroendefulla relationer.