Maria Park förskolor

Article image
Publicerat

Av Marianne Björklund-Persson, rektor.

I en gammal bondgård och en före detta sjukhusbyggnad där hittar vi Maria Park förskolor. Att bedriva förskola i en byggnad som inte är byggd för ändamålet skulle kunna vara en begränsning, men här ser man bara möjligheter.

narmiljo_300.jpg
Närmiljön har mycket att erbjuda för Maria Park förskolor.
Maria Park förskolor ligger i skånska Helsingborg. Närmare bestämt i den nya stadsdelen Mariastaden ungefär femton minuter västerut från Helsingborgs centrum.

Maria Park förskolor består av två byggnader, Maria Park och Flohem. Det är ca 800 meter mellan byggnaderna. Båda förskolornas byggnader bär på sin egen spännande och speciella historik. Förskolorna ligger i en närmiljö som bjuder in till utforskande naturupplevelser med historiska inslag. Djur, skog, vatten och kulturella byggnader är vår närmiljö.

Medvetna val håller värdegrunden levande

Maria Park och Flohem förskola tog för femton år sedan ett gemensamt beslut om att arbetet ska genomsyras av inspiration från Reggio Emilias förhållningssätt och människosyn. I vår gemensamma värdegrund sätter vi ord på vad det innebär för oss och hur det syns i vår verksamhet att vi medvetet försöker tänka, planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och bemöta utifrån en människosyn inspirerad av Reggio Emilia.

För att detta ska vara möjligt och för att all personal ska få kontinuerlig fortbildning så att vi inte tappar vårt förhållningssätt vid personalomsättning, har vi valt att fokusera nästintill all vår fortbildning till Reggio Emilia-inspirerade föreläsningar och studiebesök.

Vi välkomnar all nyanställd personal med att de erbjuds en mentor. De får också delta i ett samtal om hur vår organisation fungerar och hur de kan bli en del av den, hur de kan se helheten i vår verksamhet och hitta förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Vår ambition är att skapa bästa möjliga förutsättningar för all personal att inkluderas i vår värdegrund, oberoende av deras erfarenhet och formella behörighet.

Vi planerar in pedagogiska dialoger på APT, har kompetensutvecklingsdagar, inspirationsdagar samt olika arbetsgrupper som hjälper oss att motiveras och utmanas i vårt pedagogiska tänkande. Vi har också förmånen att ha en pedagogista och två utbildade ateljeristor i vår verksamhet, och snart har vi en tredje ateljerista. En av våra ateljeristor har fokus på hur digitala verktyg kan förstärka våra lärmiljöer och stärka vår undervisning.

borggarden_750.jpg
Byggnaden där Maria Park förskola finns i dag var ursprungligen ett sjukhus.

Annorlunda lärmiljöer

Maria Park förskola är förlagd till första våningen i en ståtlig rödbrun tegelbyggnad i en park med en lång allé och en liten damm. Inne på borggården finns även ett kapell som fortfarande är i bruk. Hela området är imponerande och viskar om en svunnen tid. Området var ursprungligen ett sjukhusområde innan det blev förskola, skola, förvaltning och privatbostäder. 

Att bedriva förskola i en byggnad som inte är byggd för ändamålet skulle kunna vara en begränsning, men vi ser möjligheter. Våra innemiljöer är stora och ljusa vilket gör att vi kan skapa rum i rummen som blir lärmiljöer som lockar till upptäckande och utforskande. ”Våra” barn har stora ytor för lärande och utveckling.

Flohem förskola var tidigare en bondgård. Nu är lada, stall och boningshus omgjort till förskola. Vår äldregrupp är inrymd i det som tidigare var boningshus och våra lärmiljöer är inredda i de rum som tidigare var kök, sovrum och allrum. 

Vi har fönster åt alla väderstreck vilket ger ljus och närhet till våra utemiljöer även när vi är inne. Yngregruppen och mellangruppen är inrymda i det som tidigare var lada, och vid renoveringen anpassades fönsterhöjderna så att även barn når upp att se ut.

flohem_750.jpg
Flohem förskola, en gång i tiden en bondgård.

penslar_300.jpg
Samma möjligheter finns i utomhusmiljön som inomhus.
Även utemiljön på Maria Park och Flohem förskola är väl tilltagen och de möjligheter som finns i lärmiljöerna inomhus finns även ute. Det är ett medvetet val från oss så att lärandet kan fortsätta under hela dagen, både inne och ute. Båda förskolorna har konst installerad i sin utemiljö, den väcker barnens nyfikenhet och uppmuntrar till ett spontant lärande.Med en kortare promenad når vi parker, dammar, hagar med kor, hästar, får och bokskogen. I området finns även flera kommunala lekplatser. 

När vi utforskar lite längre bort i vår närmiljö har vi två elcyklar som tar sex barn/cykel. Med dessa tar vi oss bl.a. till havet och Sofiero som ligger ungefär tjugo minuters cykelväg från förskolan. 

Vi är tacksamma för att vi har så goda förutsättningar till ett spännande och lockande lärande i vår närmiljö, och det är något vi använder oss av flera gånger i veckan.Foto på en dagsplanering

En vanlig dag hos oss

  • Maria Park har öppettiderna kl. 06.00–18.00 och Flohem kl. 07.00–17.00.
  • Vi är utomhus varje dag, både på förmiddagen och på eftermiddagen.
  • Vi delar in barnen i mindre grupper för att ge varje barn optimala förutsättningar till lärande i den undervisning som sker just då.
  • Båda förskolorna börjar med att öppna på en avdelning, Flohem hos sig och Maria Park hos sig.
  • Kl. 07.30 går man till sina respektive avdelningar, efter att de barn som kommit kl. 06.00–07.00 serverats frukost. 
  • Mellan kl. 10.30 och 11.30 serveras lunch. På Maria Park förskola äter vi i tre omgångar för att få en lugn och avkopplande måltidsstund. 
  • När klockan blir 14.00 serveras mellanmålet och när klockan blir 16.30 samlas vi igen för att avsluta dagen som vi började den, det vill säga med att vara alla tillsammans på en avdelning på respektive förskola.
  • På måndagar har vi reflektionstid för avdelningarna under förmiddagen.
  • Tisdag–torsdag har vi fokus på det projekt som vi för närvarande arbetar med. 
  • På fredag förmiddag fokuserar vi på våra arbetsgrupper, t.ex. barnråd, processgrupp, organisationsgrupp och lärmiljögrupp.
Maria Parks tips till andra förskolor

Personalen följer barnen från yngregruppen till mellangruppen och äldregruppen
Vinster: Det gör att vi inte tappar barnens lärande och utveckling vid övergångar. Samtidigt ger det personalen möjlighet att utvecklas i sitt arbete med barn 1–6 år och den fysiska belastningen på personalen varierar, vilket minskar risken för förslitningsskador.

Gemensamma materielrum
Vinster: Spel, pussel, byggklossar, undervisningsmaterial, motorikmaterial, förbrukningsmaterial, teknikmaterial och musikinstrument finns i gemensamma rum, och kan användas av alla avdelningar.

Vi har halverat kostnaderna för inköp, och ser även en hållbarhetsvinst. Innan fanns det färg och lim som blev gammalt när varje avdelning hade sitt förråd, och samma spel fanns i fyra upplagor. Nu har varje avdelning i stället bara det de behöver för stunden inne på avdelningen. 

Inga måltider på avdelningarna
Vinster: Sedan drygt ett år äter vi alla måltider på torget. Här serveras och förbereds alla måltider av Emma som är måltidsansvarig. Nu är det ingen personal i barngrupp som dukar, lägger upp mat, plockar undan, sopar golv, torkar bord eller kör diskvagnar och liknande. All personal i barngrupp lägger sin tid på barnens utveckling och lärande.

All dokumentation på Drive
Vinster: Vårt kollegiala lärande stärks av att vi har tillgång till varandras arbetsmappar digitalt. Det ger inspiration och startar tankeprocesser. Vi kan ta del av varandras uttryck, synsätt, undervisning , dokumentation och analyser.

Utifrån det man tar till sig digitalt kan personalen sedan boka in sin egen reflektionstid med någon som de vill föra en pedagogisk dialog med eller göra besök hos för att själv utvecklas och föra sitt projekt och egna lärande vidare. Personalen leder på så sätt sitt eget lärande i ett öppet kollegialt samarbete.

Så använder vi Förskoleforum

Förskoleforum är för oss platsen vi använder för att hålla oss uppdaterade och ájour. Där hittar vi artiklar, forskning, senaste nytt med mera som stärker och utmanar oss som pedagoger. Vi använder ofta material från Förskoleforum i vår vetenskapliga grund i våra dokumentationer. Vi får också inspiration av att läsa om andra förskolor och ta del av andra pedagogers tankar. Vi tror på ett kollegialt lärande och Förskoleforum ger oss goda förutsättningar till det.

Om Maria Park förskolor


Antal avdelningar
5
Antal barn
165
Antal anställda
32

Förskoletyp
Kommunal

Stad
Helsingborg
Kontaktperson
Marianne Björklund-Persson
Telefonnummer
042-10 37 35
Förskolans vision
Att ge varje barn optimala förutsättningar till lärande.