Article image
Levande ljus och yogaföremål.

Sommarlust förskola

Publicerat

På Sommarlust förskola i Kristianstad får barnen redskap för att komma ner i varv och kunna påverka sin hälsa. Varje vecka tränar avdelningen Björnen yoga och mindfulness.

Text och foto: Angelica Berg

När barnen går sitt sista år på Sommarlust förskola i Kristianstad börjar de på avdelningen Björnen. Där möter de en ny aktivitet: Yoga och mindfulness.

– Hälsa är så viktigt och stress sprider sig neråt i åldrarna, säger Louise Pettersson, förskollärare.

– Därför behöver vi redan i förskolan ge barnen redskap för att komma ner i varv och kunna påverka sin hälsa och sitt mående, fortsätter Marie Bratt, förskollärare samt mindfulnessinstruktör och barn-yogaledare.

Yogarum
Berg_yoga_2_250.jpg
Yogarum med barnens yogamattor och dämpad belysning.

Förra hösten infördes träningen i större skala med pass varje vecka. De gjorde i ordning ett speciellt yogarum med få intryck, dämpad belysning, gröna växter, en klangskål och en shanti. På yogamattorna har barnets namn dekorerats tillsammans med en stjärna.

– Vi har skapat en väldigt mysig stämning. Här känner barnen att de är stjärnor, berättar Marie Bratt.

Inför passen delas avdelningen i grupper med sex till nio barn. I yoga-rummet ska man visa respekt och hänsyn, prata tyst och inte busa.

– Barnen fick till sig reglerna från början och det är sällan någon som är högljudd. Våra yoga-kompisar katten samt Grodan, som en förälder virkat, är blyga och vill heller inte att det ska vara stökigt, säger Marie Bratt.

I början av höstterminen var passen cirka 20 minuter. Nu har tiden ökat till mellan 30 och 45 minuter.

– Vi kan träna allt längre tid. Barnen har börjat öppna upp sig, berättar om sina känslor och funderingar. Då fångar vi upp och pratar om det, säger Marie Bratt.

Kopplas till läroplansmål

Det finns likheter mellan barn- och vuxenyoga. Vissa rörelser är desamma, även om barn kan utföra dem annorlunda. I barnyoga kan övningarna också ha andra namn.

Berg_yoga_3_200.jpg
Bildstöd.
– En position kan vara ett träd ena gången och ett berg nästa gång. Det finns inget rätt eller fel, säger Marie Bratt.

Det finns även sagor att berätta till rörelserna. Ibland skriver Marie egna sagor, kopplade till avdelningens läroplansmål. Alla sagor har ett syfte och blir som en del av undervisningen.

– Nu har vi jobbat med naturkunskap, kroppen och sinnena. Då kan vi koppla mindfulness till det, såsom att vi fokuserar på till exempel känsel eller hörsel. Sagorna och dess handling byggs alltid upp efter en struktur där tempot varierar. Vi gör en aktiv rörelse men kan sedan känna hjärtslagen och lägga märke till hur det känns beroende på om hjärtat slår snabbt eller långsamt, berättar Marie Bratt.

För att sagorna ska bli tydliga används bildstöd, inte minst när en ny saga introduceras. Barnen på avdelningen är vana vid struktur och av att pedagogerna tydliggör och använder såväl bildstöd som TAKK på förskolan.

– Även språket utvecklas av bildstödet och av att vi använder tecken som stöd till det talade språket, säger Louise Pettersson.

Daglig avslappning

Varje dag efter lunch har barnen även avslappning. De ligger på madrasser med filt och kudde. Ljuset dämpas och oftast är det helt tyst i rummet. Ibland ber barnen att pedagogen ska berätta en YogaNidra-saga. (Nidra är en liten fantasifigur som hjälper barnen att slappna av).

– Barnen slappnar verkligen av. De kan själva säga att ”min hjärna behöver vila, sortera och städa lite.” Vi brukar prata om varför det är bra att slappna av och vad som händer i kroppen. De behöver en paus från alla intryck de får under dagen, tycker Marie Bratt.

Info till föräldrarna
Berg_yoga_1_300.jpg
Information till föräldrarna.

Innan de började med yogapassen fick alla föräldrar ett informationshäfte. Det fanns lättförståeliga texter men även mer fördjupad information om yoga och mindfulness.

– Vi har fått jättemycket positiv respons och föräldrarna märker att barnen har nytta av och använder träningen även hemma. Det är också viktigt att poängtera att barnyoga är helt fritt från religion, säger Marie Bratt.

Egna erfarenheter

Man behöver inte vara barnyogainstruktör för att hålla i pass på förskolan, tycker Marie. Men vill man använda yogan som hälsofrämjande och som en större del i undervisningen kan man behöva lite mer ”kött på benen”, kunskap om hur man bygger upp en saga, struktur, rörelser, tempo och syfte. Det kan också vara fördel att själv ha testat på mindfulness innan man börjar träna det med barnen, tycker hon.

– Mindfulness handlar om att vara närvarande, vara lugn i sin röst, fokusera på vad man gör och vara i känslan här och nu. För att kunna förmedla känslan behöver man själv ha provat. Vi vill väcka barnen att uppleva med sina sinnen, vara här och nu men även att sortera intryck, säger Marie Bratt.

Stor skillnad i barngruppen

I höstas funderade Marie på hur det skulle gå att ha yoga med barnen. Gruppen kändes ”spretig”, flera av barnen hade svårt med koncentrationen, hade andra modersmål och svårigheter med svenska språket.

– Jag tänkte att ”oj, vad har jag gett mig in på”, säger Marie Bratt.

Men det har gått över förväntan och träningen har fungerat jättebra. Hon ser också hur barnen till exempel använder andningsövningarna även utanför yogarummet. De hjälper varandra och uppmanar den som är arg eller stressad att ta ett djupt andetag.

– Då blir man varm i hjärtat. De känner själva att det är något som är bra. Barn som tidigare haft svårt att sitta stilla i matsituationer kan nu spontant säga: “Vi har mindful eating. Jag känner hur maten smakar, luktar och känns.” Då vill man bara krama om dem, säger Marie Bratt.

Bättre självförtroende

Det märks också att barnen fått bättre självförtroende genom träningen, tycker Marie. De som till en början inte velat vara med i övningarna deltar på ett annat sätt efter ett tag. De tar även för sig mer i annan undervisning.

– Barn har blommat ut och tror på sig själva på ett helt annat sätt. Det är fantastiskt! Vi märker också att balans och motorik förbättrats. I början kanske de inte fick till övningen men kroppsuppfattningen förbättras och nu klarar de att göra rörelsen på det sätt de vill göra den. Det finns dock inga prestationskrav på utövandet. Man tränar efter egen förmåga, berättar Marie Bratt.

Även koncentrationsförmågan har ökat hos barnen. Pedagogerna märker att de snabbare kan samla ihop gruppen.

– Vi kan säga att ”nu tar vi alla ett djupt andetag och samlar ihop oss lite.” Vi kan lättare hämta tillbaka barnens fokus, tycker Marie Bratt.

När barnen sedan börjar skolan informeras även deras lärare om att de jobbat med yoga och mindfulness.

– Det kan vara bra att lärarna vet att barnen kan ta ett djupt andetag och slappna av. Avslappning har barnen alltid nytta av och vi är glada att kunna lära dem det på förskolan. Vi hoppas att på ett roligt och fantasifullt sätt ha sått ett frö hos varje barn hur hen, på enkla sätt, kan påverka sitt eget mående. Detta genom såväl rörelse som den viktiga återhämtningen. Varje barn ska känna att hen är en del av gemenskapen, att hen är fantastiskt och är en stjärna, säger Marie Bratt.

Så här använder vi FörskoleforumFörskoleforum används som en stor inspirationskälla såväl enskilt som i det kollegiala lärandet. Vi tar del av intressanta artiklar, föreläsningar och ny forskning, dels för egen del, men även som vi diskuterar i våra arbetslag eller/och på hela arbetsplatsen. Detta i sin tur kan leda till en progression i vår undervisning och i vårt arbete med våra kvalitetsdimensioner.

Om Sommarlust förskola

Antal avdelningar
6
Antal barn
105
Antal anställda
24
Förskoletyp
Kommunal
Startad
1971
Adress
Sjövägen 34
Stad
Kristianstad
Postnummer
29143
Kontaktperson
Vildana Alisehovic
Email
vildana.alisehovic@utb.kristianstad.se