Svängedammens förskola

Article image
svangedammen
Publicerat

Svängedammens förskola ligger i natursköna Oxie, i en byggnad som är avpassad för fyra avdelningar och har en stor härlig ateljé i mitten av förskolan. Det finns gott om naturområden runt förskolan och det är nära till buss och tåg vilket gör att man enkelt når Malmös centrum.

Förskolan har nyligen blivit renoverad, både invändigt och utvändigt. Förskolan har nu låga bord och stolar och hyllor i olika utföranden, anpassade efter barnens behov och förutsättningar. Gården har fått nya gungor, nya staket, nytt lekhus i sandlådan, nyanlagda rabatter samt beskärning av både buskar och träd.

Målsättningen är en giftfri förskola

Vår förskolas vision är att skapa en giftfri förskola, där vi medvetet använder oss av återvinningsmaterial samt att okodat material är en naturlig del av våra olika lärmiljöer.

Alla medarbetare har ett klimatsmart fokus och tar tillvara de spontana stunderna till ett lärande tillsammans med barnen i olika miljöfrågor. På så sätt skapar vi kemikaliesmarta barn för framtiden. Vår målsättning är att bli en av Malmö Stads första giftfria och kemikaliesmarta förskolor.

Under den tid vi hittills arbetat på detta sätt har barnen utvecklat sin medvetenhet kring olika slags material och plaster, och de har även varit med och rensat ut gamla leksaker utifrån Malmö Stads kemikalieplan.

En stor förändring som märks tydligt i verksamheten är att barnen har utvecklat sin fantasi och kreativitet då barnen själva väljer okodat material att leka och bygga med.

Barnen skapar sitt eget material (som muggar, tallrikar, vask och matvaror till deras lärmiljöer) med hjälp av olika återvinningsmaterial (mjölkkartonger, toarullar, gips, etcetera).

De tillverkar även sitt eget tapetklister som en del i ett undersökande arbetssätt, där medarbetarna för diskussioner tillsammans med barnen kring kemikalier och miljöfrämjande livsmedel.

Arbetar projektinriktat

Precis som övriga förskolor i Oxie har Svängedammens förskola som mål att alla barn ska utmanas i sitt lärande, såväl inomhus som utomhus varje dag. Förutom förskolans egna miljöer bjuder omgivningarna runtomkring förskolan in till detta på ett naturligt sätt, exempelvis bibliotek, ankdammar samt olika temalekplatser.

muggar_500.jpg

Förskolan utvecklar ständigt sitt arbete kring att arbeta projektinriktat och har ”Barnens tankar kring …” som övergripande frågeställning under hela verksamhetsåret. Syftet med detta är att synliggöra barns möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen vardag och sitt eget lärande.

Kocken i köket arbetar medvetet och fokuserat för att nå hög måluppfyllelse i enlighet med Malmö Stads ÄT SMART-policy, vilket innebär att servera mat och råvaror som är närproducerade, ekologiska och klimatsmarta. Det finns ett fokus på att minska matsvinnet, och där är barnen involverade i hela processen.

Positiv förändringsprocess

Att arbeta på Svängedammens förskola är bra på flera sätt. Just nu är vi mitt i en stor och positiv förändringsprocess kring miljö och material där vi på olika sätt tar tillvara våra olika kompetenser och nyttjar dessa till att fortbilda oss. Att känna att vi arbetar tillsammans med barnen mot det gemensamma målet att skapa en hållbar miljö och framtid ger oss en känsla av meningsfullhet.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

All inspiration, ny forskning, tips och idéer. Även intressanta artiklar som ger oss mer kunskaper och erfarenheter. För förste förskolläraren är det en fördel att kunna använda Förskoleforum till att söka på olika artiklar/områden/ämnen till olika arbetslags behov och intressen.

Tips till andra förskolor

Det vi upplever att vi har lyckats med är att på ett systematiskt sätt, rensa ut oerhört mycket material (gammalt, trasigt) enligt Malmö Stads kemikalieplan. I den finns olika områden som har med förskolorna att göra – lekmaterial, textil, utemiljö, städ, kök etcetera. I varje område tydliggörs vad som enligt Malmö Stad är godkänt att använda i förskolan och vad som bör eller ska rensas ut. Här finns även tips och idéer om utrensning och vad som kan vara bra att tänka på vid inköp.

Malmö Stads organisation med nära ledarskap i form av förste förskollärare samt biträdande förskolechef ger också goda förutsättningar att kontinuerligt driva utvecklingsprocesser på nära håll, med goda möjligheter till aktivt deltagande för samtliga medarbetare.

 

Process/checklista

Vi delar gärna med oss av den process/checklista som vi har följt i vårt miljöarbete från start tills där vi är nu.

Förste förskollärare gick en fortbildning i kemikaliesmart förskola (mars 2017).

Alla medarbetare har engagerat sig i Malmö Stads kemikalieplan (maj 2017).

Förste förskollärare och varje arbetslag har fördjupat sig i Malmö Stads kemikalieplan och kring vilka områden som respektive arbetslag själv tyckte var mest prioriterade att utgå från i utsorteringen på sin avdelning. Efter diskussionen satte vi gemensamt igång med att börja sortera ut på samtliga avdelningar (juni 2017)

I juni 2017 träffades förste förskolläraren och tre förskollärare som till hösten skulle arbeta i olika arbetslag. Där diskuterades vilket basmaterial vi vill ha på avdelningarna. Vilket okodat material/skapande material/kodat material vill vi köpa in och varför (det pedagogiska syftet bakom)? För oss är det viktigt att vi använder våra styrdokument som bollplank och stöttning när vi tar beslut som gäller verksamheten. Vi har nu en treårsplan kring hur vi tänker med basmaterialet på vår förskola.

Under sommaren 2017 gick förste förskolläraren igenom och rensade allt skapandematerial på hela förskolan och fördelade detta mellan förskolans olika avdelningar samt dess stora ateljé. Genom att alla har ett basmaterial på avdelningarna och ett gemensamt utrymme där annat skapandematerial finns, blir det tydligare vilket material vi behöver köpa in och på så sätt minskas ”felköp” vilket i sin tur minskar klimatpåverkan.

Under sommaren 2017 fortsatte därefter alla arbetslag att rensa sina respektive avdelningar och övriga gemensamma utrymmen.

När detta skrivs är vi framme vid början av 2018 och nya inköp görs utifrån den treårsplan som är utformad.

 

Om Svängedammens förskola


Antal avdelningar
3
Antal barn
58
Antal anställda
11

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1987

Adress
Mästermansvägen 5
Stad
Oxie
Postnummer
23837
Kontaktperson
Marie Landgren
Email
marie.landgren2@malmo.se
Telefonnummer
0732-00 56 91
Förskolans vision
Vi vill grundlägga en hälsofrämjande livsstil och vårt motto är ”må bra till kropp och själ”.