Torvnäs förskola Sunne

Article image
Publicerat

Torvnäs förskola i Sunne, Värmland, öppnade i början av maj 2017. Vi från verksamheten har varit delaktiga i hela byggprojektet från start, vi har fått inflytande och vår erfarenhet av sådant som ger en god miljö för barn och pedagoger har tagits tillvara. Det har varit en fantastisk resa!

Ett tydligt ställningstagande i byggprocessen har varit att utemiljön ska vara lika prioriterad som inne. Så när budgeten i bygget skulle ses över var det inte per automatik att det skulle tas dras ner på utemiljön, utan den skulle väga lika tungt som inomhusmiljön.

torvnas_350.jpg
I verkstaden får det lov att vara lite stökigt.
Vi har varit noga, ända från byggprocessen, med att vi ska ha verkstäder snarare än ateljéer. Detta eftersom det är mer än bara måleri som sker där. Att det ska få vara stökigt där och att ute och inne kan mötas i verkstan.

Det finns en verkstad i varje team och dessutom har vi en stor gemensam i anslutning till matsalen. I förskolans hjärta ligger denna gemensamma verkstad, där barnen får utforska skapande på många olika sätt. Vi har olika instrument och miljöer för dans och drama med en stor spegelvägg och draperi.

Verkstaden erbjuder mycket olika material för att barnen ska få prova många olika tekniker inom skapande, t.ex. måleri, lera och tryckteknik. Vi fokuserar på återbruk och att använda naturmaterial.

Yngrebarn och äldrebarn

torvnas_02_350.jpg
Aktiv lek inomhus.
För att kunna möta upp riktlinjerna kring barngruppens storlek från Skolverket, har vi byggt förskolan med åtta grupper i stället för sex avdelningar. På så sätt kan vi organisera barnen i mindre grupper.

Vår organisation bygger på att vi har lägre barnantal bland de yngsta, medan vi har fler barn bland de äldre. Under 2019 kommer förskolan att ha ett snitt på 112 barn. Grundorganisationen kommer att vara 11 barn i yngregrupperna och 15–20 barn bland de äldre. Då vi har fler barn i äldregrupperna kommer profilpedagogerna att vara riktade mot de grupperna.

Det är förberett i ett av teamen för att kunna möta behovet av omsorg på obekväm tid. Just nu finns det ingen sådan verksamhet och en utredning som gjorts visar på att det finns ett behov hos vårdnadshavare så på sikt är förhoppningen att en sådan pedagogisk omsorg ska finnas tillgänglig.

Lärande och skapande både ute och inne

Vi har utepedagogik och skapande pedagogik som profilering. Det är influerat av att det ska vara en miljö där barns lek och skapande ska få ta plats och där barnens utforskande ska stå i fokus. Undervisning och lärande ska ske både ute och inne. Alla miljöer, både ute och inne ska inspirera till lek och samspel. Kreativitet, föränderlighet och lärande präglar förskolan.

Vi är stolta över vår stora och härliga utegård. Den erbjuder utmaningar för barn i alla åldrar och lockar till lek, rörelse och utforskande. Gården är kuperad och erbjuder många olika mötesplatser för barnen, som bygghörna, vattenpumpar med rännor, klätterställningar, balansbanor, grillplats, fotbollsplan, cykelbana, odlingar, tujaberså, sandlådor samt små kiosker och andra krypin.

torvnas_03_750.jpgVi ser det som en viktig del i vårt arbete att barnen får vara med och utforma utemiljön och att den ska vara föränderlig. Barnen är med och planterar, vattnar, rensar och skördar i våra odlingslådor. Som en del i vårt arbete med hållbar förskola planerar vi att i vår införskaffa en kompost så barnen får se och följa naturens kretslopp.

Förskolan är byggd i ett bostadsområde som är under expansion, strax utanför samhällets centrum. Det är nära till naturen och det finns både vatten och skog på promenadavstånd och även möjligheten att besöka centrum med bl.a. bibliotek.

Vår matsal med mat lagad på plats av vår duktiga kock och medhjälpare är något som vi är glada över. Doften av mat och nybakat bröd bidrar till en hemtrevlig känsla på förskolan. Barnen uppskattar att själva få ta sin mat i bespisningen, och salladsbuffén inspirerar att prova många olika grönsaker. Lunchen tillagas och äts ute en gång per månad.

Det bästa med Torvnäs

Förskolans organisation är ny och arbetssättet är nytt för många och det tar sin tid att hitta former för att få det att flyta på med schemaläggning etc. Vi håller på att utforma mallar för utvecklingssamtal, inskolning och en dagsöversyn för att se hur beläggningen ser ut. Dagsöversynen tänker vi ska hjälpa oss att fördela resurserna på bästa sätt och vara ett stöd för våra två samordnare som ansvarar för schemaläggning och organisation.

Fastän arbetslaget har utsatts för många prövningar i starten, har vi en mycket positiv ton i arbetslaget och alla har något att bidra med. Våra reflektionsprotokoll hjälper oss att hålla fokus på verksamhetsidén och vår pedagogik.

Tips till andra förskolor – skapa tvärgrupperVi är ett stort arbetslag med många olika kompetenser. Vi har som mål att allas kompetenser ska tas tillvara och vara inspirerande för hela arbetslaget. Detta görs exempelvis genom att vi träffas i tvärgrupper med ute- och skapandeinriktning.

Tvärgrupperna träffas på måndagar som är vår planeringsdag. Varje måndag har vi även möjlighet till arbetslagsplanering då vi utifrån ett protokoll reflekterar över vår pedagogiska verksamhet. Vi ser våra måndagar som en positiv del i vår verksamhet eftersom vi då får möjlighet att återknyta till vår verksamhets grundtankar.

Stor gemenskap

Just för tillfället arbetar vi med att få till en förskola med gemensamma ramar och känsla av gemenskap och tillhörighet. Det finns ett gemensamt tema för huset som är De fyra elementen och där pedagogerna har tagit sig an Luft det här läsåret.

Planterandet av vår pilkoja var gemensamhetskapande. Barn från hela huset kom och avlöste varandra i grävandet. Det blev ett gemensamt projekt för hela huset då alla som ville fick komma och hjälpa till.

En dag anordnande vi spontant en minijogg för barnen på förskolan (inspirerade av skoljoggen för skolbarn i vår kommun som pågick samma dag). Detta var ett spontant infall som blev en rolig och uppskattad händelse för barnen. De fick springa längs en markerad bana med mål och start samt hinder att ta sig över längs vägen. Efteråt fick alla barn ett varsitt diplom.

I höstas hade vi en lövverkstad ute med säckar fyllda av löv som barnen fick skapa med. Då gjordes girlanger att smycka utegården med, lövkronor och barnen fick testa att måla på löv och trycka mönster.

Att samlas runt elden och grilla korv och få mötas över grupperna bidrar till sammanhållning på vår stora förskola. På samma sätt känner vi en gemenskap då vi träffas i tvärgrupper och har musiksamling eller annat.

Så använder vi FörskoleforumVi använder Förskoleforum på många sätt och aktivt. Det är en inspiration för enskilda pedagoger som söker artiklar etc. utifrån där de står i sin undervisning och sitt arbete.
Dessutom använder vi artiklar till kollegialt lärande och pedagogiska diskussioner. Jag som förskolechef använder och söker på Förskoleforum i specifika frågor och tipsar pedagoger och arbetslag om artiklar som inspiration eller som kompetensutveckling. Jag tycker att det är bra och tillgängligt för att hålla sig àjour i frågor rörande förskolans utbildning och undervisning.

torvnas_02_750.jpg
Lövverkstad utomhus under hösten.

Om Torvnäs förskola Sunne


Antal avdelningar
8
Antal barn
112
Antal anställda
18

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2017

Adress
Torvnäsvägen 14
Stad
Sunne
Postnummer
68680
Kontaktperson
Pernilla Larsson
Email
pernilla.a.larsson@sunne.se
Förskolans vision
Lärande och skapande både ute och inne.