Lämna synpunkter på nya läroplanen!

Skolverkets arbete med att revidera förskolans läroplan fortskrider. Nu finns ett första utkast till del 1, Förskolans värdegrund och uppdrag.

Skrivet av
Eva Hansson

"Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att inkludera er i arbetet", skriver Skolverket när de nu publicerar ett utkast till läroplanens första del.

Skolverket uppmanar alltså dig som arbetar i förskolan att ta del av det pågående arbetet och komma med synpunkter på innehållet i den reviderade läroplanen.

Den första delen tar upp förskolans värdegrund och uppdrag, och är öppen för synpunkter fram till midnatt den 24 september. Det handlar alltså inte om färdiga formuleringar, utan ett första utkast.

Läs utkastet till del 1: Förskolans värdegrund och uppdrag (via Skolverket)

Lämna synpunkter i webbenkäten (endast fram till 24 september, via Skolverket)

Foto: Shutterstock.com.

Del 2 kommer i november

Nästa del, Mål och riktlinjer, planerar Skolverket att publicera 6 november. Det är även då fråga om ett första utkast som är öppet för synpunkter.