Barn som inte kan äta

Internationell forskning visar att runt vart fjärde barn har någon grad av ätsvårighet, alltså problem att få i sig tillräckliga mängder mat. Logopeden och doktoranden Kajsa Lamm vid Lunds universitet har intervjuat tjugo föräldrar som vittnar om ett liv som helt styrs av barnens ätande.